DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tedarik Zinciri Yönetimi ENS   341 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KUVVETLİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYUSUF KUVVETLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı günümüz bütünleşik tedarik zincirlerindeki tasarım, planlama, kontrol ve koordinasyon konularının tartışılmasıdır.
Dersin İçeriği
Lojistik ve tedarik zinciri sistemlerine genel bakış, talep tahmini, envanter yönetimi, parti büyüklüğü belirleme, ekonomik sipariş miktarı ve bazı genişletmeleri, güvenlik stoğu, belirsiz talep koşullarında envanter politikaları, sınırlı planlama ufku, malzeme ihtiyaç planlaması, dağıtım gerekleri planlaması, tek periyotlu envanter modelleri, tedarik kontratları, belirsizliğin yönetimi, dağıtım yönetimi, modern satın alma, işbirliği ve eşgüdümlü tedarik zinciri, dinamik fiyatlandırma ve verimlilik yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tedarik zincirinin temel bileşenleri ve karar problemleri hakkında genel bir bilgi sahibi olur.
2) Tedarik zincirinde karşılaşılan problemler için uygun yöneylem araştırması modelini formüle eder ve geliştirir.
3) Tedarik zinciri vakıa problemerini takım olarak analiz eder, altenatif çözümler geliştirir ve tartışır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Lojistik ve Tedarik Zinciri kavramlarına genel bir bakış Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Satış tahminleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
3 Envanter yönetimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
4 Malzeme İhtiyaç Planlaması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Dağıtım İhtiyaçları Planlaması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Tek periyot stok modelleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Tedarik sözleşmeleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
8 Belirsizliğin yönetimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Ara Sınav Ara sınavı hazırlığı Yazılı Sınav
10 Taşıma yönetimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 İhaleler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Modern satın alma yöntemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Ağ tasarımı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Dinamik fiyatlandırma ve gelir yönetimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Proje Sunumları Proje ödevinin hazırlanması Ödev
16-17 Final Sınavı Final sınavı hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar