DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toplam Kalite Yönetimi ENS   343 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mevhibe Oya ÇETİK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEVHİBE OYA ÇETİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toplam kalite yönetimi felsefesini tanıtmak ve uygulayabilecek derecede bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Toplam kalite yönetiminin temel ilkelerinin ve bunların uygulnabilmesi için kullanılan sayısal yöntem ve tekniklerin anlatılması. Örnek uygulamaların incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kalitenin tanımını yapabilir ve kapsamını belirleyebilir.
2) Toplam kalite yönetimi ile kalitenin gelişim süreci evrelerini ayırt edebilir.
3) Kalite güvence sistemini tanımlayabilir ve özelliklerini bilir.
4) Toplam kalite Yönetimi uygulama araçlarını ve tekniklerini tanır ve uygulayabilir.
5) Kalite maliyetlerini hesaplayabilir.
6) Kalite güvence sistemini kurabilir.
7) EFQM mükemmellik modelini ve özdeğerlendirme kavramını tanır ve uygulayabilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kalite kavramı, genel tanımlar, kalitenin tarihsel gelişimi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 Kalite guruları Kaynak okuma Anlatım
3 Toplam kalite yönetiminin tanımı ve ilkeleri Kaynak okuma Anlatım
4 Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri Kaynak okuma ve araştırma
5 KAIZEN (Sürekli Gelişme) Kaynak okuma
6 Organizasyon kültürü kavramı Kaynak okuma Anlatım
7 Kalite (kalitesizlik) maliyetleri Kaynak okuma ve araştırma Anlatım
8 Toplam Kalite Yönetiminin uygulanmasında kullanılan araç ve teknikler Araştırma
9 Ara sınav Hazırlık Yazılı Sınav
10 Toplam Kalite Yönetiminin uygulanmasında kullanılan araç ve teknikler Araştırma Anlatım
11 Kalite güvence standartları Kaynak okuma
12 Kalite güvence standartları Araştırma
13 Kalite güvence el kitabının hazırlanması Araştırma Anlatım
14 Kalite güvence el kitabının hazırlanması (örnek uygulama) Araştırma
15 EFQM mükemmellik modeli ve özdeğerlendirme Kaynak okuma ve araştırma
16-17 Final sınavı Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Kalite ve Hayata İzdüşümleri, Türkay Dereli, Adil Baykasoğlu,Nobel Yayıncılık, 2003