DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımları * ENS   433 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Cenk ŞAHİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Kurumsal Kaynak Planlamanın kuruluşlardaki rolü ve ERP sistemleri kullanılarak bütünleşik bilgi sistemi tasarım, kurulum ve yönetim aşamalarının ayrıntılı olarak ele alınmasıdır.
Dersin İçeriği
ERP Kavramları, ERP Fonksiyonları, Satın Alma, Satış, Malzeme İhtiyaç Planlaması, İnsan Kaynakları, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Ticari Yazılımlar ve Uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kurumsal Kaynak Planlamaya Giriş Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
2 Kurumsal Kaynak Planmala Yazılımlarının Genel Kullanım Özellikleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 ERP Sistemlerinde Malzeme ve Ürün Kartlarının Tanıtımı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 ERP Sistemlerinde Müşteri ve Tedarikçi Tanıtımı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 Ürün Ağaçlarının ERP sistemlerinde oluşturulması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 ERP Sistemlerinde Rota Kartlarının Tanıtımı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 ERP Sistemlerinde Satış Faaliyetleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
9 ERP Sistemlerinde Satınalma Faaliyetleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 ERP Sistemlerinde Stok Kontrol Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 ERP Sistemlerinde Üretim Planlama ve Kontrol Faaliyetleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 ERP Sistemlerinde Finans Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 ERP Sistemlerinde Proje Yönetimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 ERP Sistemlerinde İnsan Kaynakları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 ERP Sistemlerinde Bakım Yönetimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
16-17 Dönem Sonu Sınavı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar