DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlık Sistemleri Yönetimi ENS   437 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Seyfettin Noyan OĞULATA
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr.SEYFETTİN NOYAN OĞULATA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin sağlık işletmelerindeki yönetim sorunlarını matematik modellerle incelemelerini amaçlamaktır.
Dersin İçeriği
Sağlık kurumlarında üretim yönetiminin fonksiyonları, üretim yönetiminin organizasyondaki yeri ve görevleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üretim yönetiminin fonksiyonlarını tanımlar.
2) Sağlık kurumlarında üretilecek hizmetler için hangi tür girdilere ihtiyaç duyulacağını sıralar.
3) Hizmet üretim stratejilerini açıklar.
4) Yeni sağlık kurumu/sağlık tesisi kurulmak istendiğinde en uygun kuruluş yeri seçimi için değerlendirme yapar.
5) Sağlık kurumunda/tesisinde iş akışına bağlı olarak yerleşim değişikliklerini planlar.
6) Sağlık hizmetlerine olan talebinin belirlenmesinde talep tahmin yöntemlerini kullanır.
7) Üretim sürecinde kullanılacak kaynakların nasıl temin edilip kullanılacağına dair araştırmalar yapar.
8) Sağlık kurumlarında uygulanabilecek iş ölçümü tekniklerini açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 dersin amacının, gereklerinin paylaşılması, okuma listesinin verilmesi Üretim yönetimine giriş Sözlü anlatım
2 Üretim yönetiminin tarihsel gelişimi, amaçları Sözlü anlatım
3 Üretim yönetiminin fonksiyonları, üretim yönetiminin organizasyondaki yeri, görevleri, üretim yöneticisi Sözlü anlatım
4 Üretim sistemleri, elemanları, sınıflandırılması, kesikli ve sürekli üretim tiplerinin özellikleri Sözlü anlatım
5 Hizmet-mal-Üretim stratejisi, üretim stratejisinin geliştirilmesi, üretim stratejisinin unsurları Sözlü anlatım
6 Sağlık hizmetlerinde üretim yönetimi, hastane işletmelerinin üretim yerleri Sözlü anlatım
7 Sağlık tesislerinin yatırım planlaması, kuruluş yeri seçimi ve yapılabilirlik değerlendirmesi Sözlü anlatım
8 Ara Sınav
9 Sağlık tesislerinin yatırım planlaması, kuruluş yeri seçimi ve yapılabilirlik değerlendirmesi Sözlü anlatım
10 Sağlık kurumlarında malzeme yönetimi Sözlü anlatım
11 İş tasarımı, iş bölümü, iş genişletme, iş zenginleştirme, rotasyon, iş çevresinin tasarımı ve ergonomi Sözlü anlatım
12 İş ölçümü, iş ölçümünün önemi, teknikleri (zaman etüdü Sözlü anlatım
13 İş ölçümü teknikleri (iş örneklemesi, standart eleman zamanları yöntemi, mikro veriler yöntemi) Sözlü anlatım
14 Zaman yönetimi ve ücret planları Sözlü anlatım
15 Zaman yönetimi ve ücret planları Sözlü anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar