DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bulanık Küme Teorisine Giriş * ENS   441 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru YILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, bulanık matematik modelleme tekniği hakkında genel bilgilerin verilmesidir.
Dersin İçeriği
Belirsizlik ve kesin olmayış, Bulanık sistem genel özellikleri, Üyelik fonksiyonları, Üyelik fonksiyonunun kısımları, Üyelik derecelerinin atanması, Klasik ve bulanık kümeler, Bulanık küme işlemleri, Bulanık matematik, Bulanık sayıların toplanması ve çıkarılması, Bulanık sayıların çarpılması ve bölünmesi, Durulaştırma, Uygulama örnekleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar.
X
2
Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi.
X
3
Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi.
X
4
Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme.
X
5
Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme.
X
6
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
X
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme.
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme.
X
11
İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
X
13
İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
X
14
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Belirsizlik ve kesin olmayış Konu ile ilgili kaynakların okunması
2 Bulanık sistem genel özellikleri Konu ile ilgili kaynakların okunması
3 Bulanık sistem genel özellikleri Konu ile ilgili kaynakların okunması
4 Üyelik fonksiyonları Konu ile ilgili kaynakların okunması
5 Üyelik fonksiyonları Konu ile ilgili kaynakların okunması
6 Üyelik fonksiyonunun kısımları Konu ile ilgili kaynakların okunması
7 Üyelik derecelerinin atanması Konu ile ilgili kaynakların okunması
8 Ara sınav Ara sınav hazırlığı
9 Klasik ve bulanık kümeler Konu ile ilgili kaynakların okunması
10 Bulanık küme işlemleri Konu ile ilgili kaynakların okunması
11 Bulanık matematik, Bulanık sayıların toplanması ve çıkarılması Konu ile ilgili kaynakların okunması
12 Bulanık sayıların çarpılması ve bölünmesi Konu ile ilgili kaynakların okunması
13 Durulaştırma Konu ile ilgili kaynakların okunması
14 Uygulama örnekleri Konu ile ilgili kaynakların okunması
15 Proje sunumları Sunum için hazırlık
16-17 Final sınavı Final sınavı hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
ŞEN, Z., 2004, Mühendislikte Bulanık (Fuzzy) Mantık ile Modelleme Prensipleri, Su Vakfı Yayınları, İkinci Baskı, İstanbul, 195 sayfa.