DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tektonik * JZ   208 4 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.ÜLVİ CAN ÜNLÜGENÇ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ÜLVİ CAN ÜNLÜGENÇ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yer kabuğunun şekillenmesinde rol oynayan tektonik olaylar ve kuvvetler ile bu kuvvetlerin kayaçlar üzerindeki etkilerini anlamak. Bu çerçevede doğada görülen yapısal jeolojik unsurları yorumlayabilme becerisini kazanmak. -Yer kabuğunda levha hareketleri ve depremlerin oluşumu hakkında bilgi sahibi olmak. -Öğrencinin levha tektoniği teorisi ve litosferik levha hareketleri ve bu hareketleri sonucunda gelişen olayların teorik bilgilerini daha iyi anlama olanağını sağlamak. Hazırlanan Jeolojik haritalardan tektonik yorum yapabilme becerisini kazanmak.
Dersin İçeriği
Giriş, yer kabuğundaki bölgesel ölçekteki yapısal elementler, Litosfer, astenosfer, kabuk, manto; Alfred Wegener´in kıtasal yayılma hipotezi; Levha sınırları, Diverjan levha sınırları, okyanusal sırtlar, ofiyolit ve ofiyolitik melanj; Ada yayları, magmatik yay, volkanik yay; Kıtasal riftler; pasif kıta kenarlarının evrimi; Yaklaşan levha sınırları, Transform levha sınırları, Transform faylar ve levha hareketlerinin kanıtı; Levha tektoniği ve orojenik kuşaklar; sismik özellikler, depremler, tsunamiler; Jeosenklinaller, Kalkanlar, Platformlar, Bloklar; Orojenik kuşakların genel özellikleri; Orojenlerin kökeni, Anadolu´nun Tektonik Evrimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli g
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplums
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, yer kabuğundaki bölgesel ölçekteki yapısal elementler, Litosfer, astenosfer, kabuk, manto Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
2 Alfred Wegener´in kıtasal yayılma hipotezi Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
3 Levha sınırları, Diverjan levha sınırları Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
4 Okyanusal sırtlar, ofiyolit ve ofiyolitik melanj Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
5 Ada yayları, magmatik yay, volkanik yay Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
6 Kıtasal riftler; pasif kıta kenarlarının evrimi Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
7 Yaklaşan levha sınırları Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
8 Arasınav Sınav öncesine kadar işlenen konulara çalışılması
9 Transform Levha Sınırları Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
10 Transform faylar ve levha hareketlerinin kanıtı Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
11 Levha tektoniği ve orojenik kuşaklar Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
12 Sismik özellikler, depremler, tsunamiler Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
13 Jeosenklinaller, kalkanlar, platformlar, bloklar Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
14 Orojenik kuşakların genel özellikleri; Orojenlerin kökeni, Anadolunun Tektonik Evrimi Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
15 Genel Konu Tekrarı Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması ve malzemelerin getirilmesi
16-17 Final Sınavı Sınav öncesine kadar işlenen konulara çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar