DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Jeoloji 1 JZ   103 1 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Atike NAZİK
Dersi Verenler
Prof.Dr.ATİKE NAZİK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ATİKE NAZİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeoloji bilimi ile ilgili öğrenciye genel bilgi öğretmek
Dersin İçeriği
(Teorik) Jeolojinin tanıtılması, Yerkürenin oluşumu ve Güneş Sistemi içindeki yeri, Yerkürenin bölümlerinin tanıtılması, kristal ve mineraller hakkında genel bilgi, kayaçların temeli, sınıflandırılması, kayaç döngüsü ve kayaç gruplarının tanıtılması. (Uygulama) Kristal ve kristal şekilleri, Minerallerin özellikleri ve örneklerin incelenmesi, magmatik, metamorfik ve sedimanter kayaç örneklerinin incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Jeoloji bilimi ve Jeoloji Mühendisi kavramını anlar.
2) Yerkürenin iç yapısını ve özelliğini öğrenir.
3) Kristal, Minerali, Kayaç çevrimini ve kayaç sınıflamasını öğrenir.
4) Mineral ve kayaç arasındaki farkı öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeoloji hakkında temel bilgiler, dalları, tarihçe, jeoloji mühendisinin uğraş alanları, jeoloji mühendisinin görev, yetki ve sorumlulukları. Lab 1. Kristal şekilleri. Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
2 Yerkürenin iç yapısı ve özellikleri. Lab 2. Kristal şekilleri. Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
3 Yer kabuğunu oluşturan maddeler: element, kristal, mineral, metal, maden vb. tanımlamalar, yer kabuğunda bulunan başlıca elementler. Lab 3. Minerallerin Özellikleri. Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
4 Minerallerin özellikleri ve minerallerin kristal şekilleri. Lab 4. Minerallerin Özellikleri. Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
5 Minerallerin fiziksel, kimyasal, optik ve fizyolojik özellikleri. Lab 5. Mineraller. Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
6 Kayaç oluşturan başlıca mineraller ve cevher mineralleri. Lab 6. Mineraller. Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
7 Kayaç çevrimi, Mağma, mağmatizma, plütonizma, volkanizma Lab 7. Kayaç örnekleri Yazılı Deney / Laboratuvar
8 Arasınav Kaynakların incelenmesi Yazılı Sınav
9 Magmatik kayaçlar, magmatik kayaçların oluş, bulunuş ve sınıflandırılması. Lab 8. Mağmatik Kayaçlar Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
10 Magmatik kayaçlar: Derinlik kayaçları, damar kayaçları, yüzey kayaçları. Lab 9. Magmatik Kayaçlar. Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
11 Metamorfizma, metamorfizma çeşitleri. Lab 10. Metamorfik Kayaçlar. Kaynakların incelenmesi Tartışma
Deney / Laboratuvar
12 Metamorfik kayaçlar. Lab 11. Metamorfik Kayaçlar. Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
13 Stratigrafi, sedimanter kayaçlar: sedimanter kayaçların oluş, bulunuş ve sınıflandırılması. Lab 12. Sedimanter Kayaçlar. Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
14 Sedimantoloji, başlıca sedimanter kayaçlar: kırıntılı, kimyasal, organik. Lab 13. Sedimanter Kayaçlar. Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
15 Mağmatik, Metamorfik ve Sedimanter kayaçların karşılaştırılması. Malzeme Jeolojisi Lab 14. Mağmatik, Metamorfik ve Sedimanter kayaç örneklerinin karşılaştırılması, Yarıyıl Sonu sınavı Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
16-17 Final sınavı Kaynakların incelenmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Temel Jeoloji Prensipleri: M. Erkan Karaman, Yaşar Kibici, 2008, Ankara. Dinamik Yeryuvarı (Fiziksel Jeolojiye giriş): B.J. Skinner, S.C.Porter, Çeviri: İ.Enver Altınlı, 1995, İstanbul Fiziksel Jeoloji, 2007. James S. Monroe ve Reed Wicander, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Çeviri no: 1, Çevirenler:Kadir Dirik ve Mehmet Şener.