DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeoloji hakkında temel bilgiler, dalları, tarihçe, jeoloji mühendisinin uğraş alanları, jeoloji mühendisinin görev, yetki ve sorumlulukları. Lab 1. Kristal şekilleri. Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
2 Yerkürenin iç yapısı ve özellikleri. Lab 2. Kristal şekilleri. Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
3 Yer kabuğunu oluşturan maddeler: element, kristal, mineral, metal, maden vb. tanımlamalar, yer kabuğunda bulunan başlıca elementler. Lab 3. Minerallerin Özellikleri. Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
4 Minerallerin özellikleri ve minerallerin kristal şekilleri. Lab 4. Minerallerin Özellikleri. Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
5 Minerallerin fiziksel, kimyasal, optik ve fizyolojik özellikleri. Lab 5. Mineraller. Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
6 Kayaç oluşturan başlıca mineraller ve cevher mineralleri. Lab 6. Mineraller. Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
7 Kayaç çevrimi, Mağma, mağmatizma, plütonizma, volkanizma Lab 7. Kayaç örnekleri Yazılı Deney / Laboratuvar
8 Arasınav Kaynakların incelenmesi Yazılı Sınav
9 Magmatik kayaçlar, magmatik kayaçların oluş, bulunuş ve sınıflandırılması. Lab 8. Mağmatik Kayaçlar Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
10 Magmatik kayaçlar: Derinlik kayaçları, damar kayaçları, yüzey kayaçları. Lab 9. Magmatik Kayaçlar. Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
11 Metamorfizma, metamorfizma çeşitleri. Lab 10. Metamorfik Kayaçlar. Kaynakların incelenmesi Tartışma
Deney / Laboratuvar
12 Metamorfik kayaçlar. Lab 11. Metamorfik Kayaçlar. Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
13 Stratigrafi, sedimanter kayaçlar: sedimanter kayaçların oluş, bulunuş ve sınıflandırılması. Lab 12. Sedimanter Kayaçlar. Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
14 Sedimantoloji, başlıca sedimanter kayaçlar: kırıntılı, kimyasal, organik. Lab 13. Sedimanter Kayaçlar. Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
15 Mağmatik, Metamorfik ve Sedimanter kayaçların karşılaştırılması. Malzeme Jeolojisi Lab 14. Mağmatik, Metamorfik ve Sedimanter kayaç örneklerinin karşılaştırılması, Yarıyıl Sonu sınavı Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
16-17 Final sınavı Kaynakların incelenmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Temel Jeoloji Prensipleri: M. Erkan Karaman, Yaşar Kibici, 2008, Ankara. Dinamik Yeryuvarı (Fiziksel Jeolojiye giriş): B.J. Skinner, S.C.Porter, Çeviri: İ.Enver Altınlı, 1995, İstanbul Fiziksel Jeoloji, 2007. James S. Monroe ve Reed Wicander, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Çeviri no: 1, Çevirenler:Kadir Dirik ve Mehmet Şener.