DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Jeoloji 1 JZ   103 1 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Atike NAZİK
Dersi Verenler
Prof.Dr.ATİKE NAZİK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ATİKE NAZİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeoloji bilimi ile ilgili öğrenciye genel bilgi öğretmek
Dersin İçeriği
(Teorik) Jeolojinin tanıtılması, Yerkürenin oluşumu ve Güneş Sistemi içindeki yeri, Yerkürenin bölümlerinin tanıtılması, kristal ve mineraller hakkında genel bilgi, kayaçların temeli, sınıflandırılması, kayaç döngüsü ve kayaç gruplarının tanıtılması. (Uygulama) Kristal ve kristal şekilleri, Minerallerin özellikleri ve örneklerin incelenmesi, magmatik, metamorfik ve sedimanter kayaç örneklerinin incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Jeoloji bilimi ve Jeoloji Mühendisi kavramını anlar.
2) Yerkürenin iç yapısını ve özelliğini öğrenir.
3) Kristal, Minerali, Kayaç çevrimini ve kayaç sınıflamasını öğrenir.
4) Mineral ve kayaç arasındaki farkı öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)