DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kristallografi, kristallerde simetri, simetri düzlemi, dönme, simetri ekseni, kristallografik eksenler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Kristal sistemleri, kübik sistem, tetragonal sistem, hekzagonal sistem Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Trigonal sistem, ortorombik sistem, monoklinik, triklinik sistem Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Parametreler, indisler, kristal ikizleri, polimorfizm, izomorfizm ve katı eriyik kavramı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
5 Minerallerin fiziksel özellikleri, dilinim, kırılma yüzeyi, sertlik, renk, elektrik ve magnetik özellik Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Optik mineraloji, Polarizan mikroskop tanımı, izotrop ve anizotrop mineraller, tek ve çift eksenli kristaller Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Sönme açıları, Pleokroizma, çift kırılma değeri, ince kesitte mineral tayinleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Arasınav Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Biyotit, muskovit, ve ortorombik piroksenler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
10 Monoklinik piroksenler, hornblend, glokofan Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
11 Olivin, olivinlerin demirli ve serpantinli ayrışımları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
12 Kalsit, kloritler ve epidotlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
13 Sfen, apatit turmalin, granatlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
14 Fluorit, magnetit, krom, analsim, prehnit Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
15 Kuvars, feldspat, plajiyoklas ve plajiyoklaslarin anortit tayinleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
16-17 Final Sinavi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar