DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapısal Jeoloji * JZ   207 3 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ülvi Can ÜNLÜGENÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÜLVİ CAN ÜNLÜGENÇ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ÜLVİ CAN ÜNLÜGENÇ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapısal jeolojideki adlandırmalar konusunda bilgi sahibi olmak, jeolojik olaylar ve bunlarla ilişkili yapıları ve jeolojik haritaların yorumu konusunda gerekli teorik ve pratik bilgileri kazanmak. 3 boyutlu düşünme kabiliyetini arttırmak.
Dersin İçeriği
Giriş ve genel terminoloji, jeolojik anlamda çeşitli kuvvetler, stress, strain (deformasyon), kaya deformasyonları, kayaçların fiziksel özellikleri, tektonik yapılar, faylar, kıvrımlar, folisayonlar, lineasyonlar; düzlemsel ve çizgisel yapıların konumları, stereografik projeskiyon teknikleri, kıvrımların streografik yöntemlerle çözümleri, eklemler, eklem analizi, faylar ve fayların streografik yöntemlerle çözümleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-