DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
2 metamorfik kayaçlarda doku ve doku çeşitleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
3 metamorfik fasiyes kavramı,basınnç-sıcaklık diyagramı,kataklstik metamorfizma Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
4 kontakt metamorfizma Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
5 tortul ve magmatik kayaçların kontakt zonlarında oluşturdukları kontakt metamorfik kayaçla Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
6 karbonatlı kayaçlar, kireçli pelitik kayaçlar vemagmatik kayaçların oluşturdukları kontakt metamorfik kayaçlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
7 gömülme metamorfizması,zeolıt fasiyesi,mavi şist fasiyesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
8 Arasınav Okuma Yazılı Sınav
9 yeşil şist, amfibolit fasiyesleri ve dinamotermal metamorfizma. Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
10 pelitik kayaçların, kumlu kayaçların, karbonatlı kayaçların oluşturdukları metamorfik kayaçlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
11 kireçli pelitik kayaçların, volkanik kayaçların ve plütonik kayaçların oluşturdugu metamorfk kayaçlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
12 granülit fasiyesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
13 eklojit fasiyesi, migmatitler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
14 migmatitlerin sınıflandırılması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
15 diyagramlarla orto ve para köken tespiti Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
16-17 final sınavı Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar