DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kaya mekaniğine Giriş; Tarihsel gelişim, kaya mekaniği uygulama alanları Literatür çalışması
2 Kayacın Tanımlanması; Malzeme ve kütle ölçeğinde tanımlama, mekanik özellikler, saha çalışmaları, Hoek ve Brown Kriteri Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
3 Yeraltısuyu; Kayaç içinde su, basınç ve akma kavramı Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
4 Kaya Ayrışması; Ayrışma zonları ve derecelerinin tanımlanması Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
5 Gerilme; Kuvvetler, gerilmeler ve bunların etkileri, kayadaki gerilmelerin kaynağı ve sebepleri, gerilme ölçüm yöntemleri Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
6 Kaya Davranışının Ölçümü, Tahmini ve İzlenmesi; Tasarım yöntemleri, gerilme ve deformasyonların sahada ölçüm yöntemleri, dinamik elastik davranış, şişme davranışı, eklem deformasyonu, sertlik ve uyum Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
7 Süreksizliklerin Davranışı; Kesme mukavemetinin tanımlanması Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
8 Arasınav Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
9 Kaya Kazısı ve Duraylılığı; Patlatma yöntemleri, mekanik yöntemler, şev stabilitesi Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
10 Şev Tasarımı; Kaya düşmeleri, kaymalar, kaymalar, devrilmeler, deney ve tasarım yöntemleri Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
11 Tünel Mühendisliği; Tünel kazılarında gerilme ve deformasyon dağılımları, kaya donatıları Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
12 Taş Ocakları ve Kayacın Kullanımı; Kaya Malzemeleri, kaynakların değerlendirilmesi, kaya dolgular, balast, beton ve yol yapım agregaları Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
13 Kaya Temelleri; Temel tipleri, sığ temeller, derin temeller, temel saha çalışmaları ve temel tasarımı Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
14 Kaya Mekaniği Bilgisayar Yazılımlarının Tanıtılması; RocScience ve Plaxis yazılımlarının öğrenci versiyonları ile problem çözümleri (1) Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
15 Kaya Mekaniği Bilgisayar Yazılımlarının Tanıtılması; RocScience ve Plaxis yazılımlarının öğrenci versiyonları ile problem çözümleri (2) Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
16-17 Final Sınavı Dönem derslerinin çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Hoek E and Bray J. W. 1981. Rock Slope Engineering. Institution of Mining and MetallurgyGoodman R. E. 1989. Introduction to Rock Mechanics. 2nd Edt. WileyJaeger J. C., N. G.W. Cook, and R. W. Zimmerman. 2009. Fundamentals of Rock Mechanics. 4th Edt. Blackwell Publishing Hoek E and Brown E. T. 1980. Underground Excavations in Rock. Institution of Mining and Metallurgy. Hudson J. A. and Harrison J. P. 2000. Engineering Rock Mechanics-An Introduction to the Principles. PergamonHudson J. A. and Harrison J. P. 2000. Engineering Rock Mechanics-Part 2 illustrative worked examples. Pergamon