DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeofiziğe Giriş, Arama ve Küresel Jeofizik. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
2 Gravite Yöntemi. Gravitenin temel prensipleri ve basit teori, Newtonun yer çekimi kanunu, İzostazi ve yer çekimi, gravitasyonel potansiyel, gravite yönteminde uygulanan düzeltmeler, yerin gravitesi, gravite aleti, gravitenin mutlak ve göreceli ölçümü, Şekli basit cisimlerin gravite anomalileri (Fay, dayk, küre gibi), Arazi işlemleri ve yorumu. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır
3 Manyetik Yöntem. Manyetik alan temel teorisi, yerin manyetizması, Paleomanyetizma, Manyetik ölçüye göre arazi cihazları, Yer manyetik ölçümü, Manyetik Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır
4 Elektrik ve Elektromanyetik Yöntemler. Elektrik metodların sınıflandırılması. Eş Potansiyel yöntemi. Misealamasse Yöntemi. Nokta Elektrot Yöntemi. Paralel tel yöntemi. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır
5 Dogal Potansiyel (SP) Yöntemi. Jeotermal alanlarda ve maden etütlerinde SP uygulanması. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır
6 Özdirenç Yöntemleri. Ohm Kanunu. Kayaçlarda Elektriğin İletimi. Özdirencin Ölçülmesi. Rezistivite Cihazları ve Ölçüm sistemi. Elektrik Özdirenç Sondaj Yöntemi. Elektrik Özdirenç Profil Yöntemi. Yeraltısuyunu etkileyen Parametreler. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır
7 Çok elektrotlu görünür özdirenç Yöntemi ve arazi uygulamaları (Fay, maden ,yeraltısuyu, tatlı su-tuzlu su, boşluk, zemin özellikleri gibi). Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır
8 Ara Sınav.
9 Elektromağnetik yöntemlere giriş. VLF (çok düşük frekans) ve GPR (Yer radarı) yöntemleri. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır
10 Magnetotellürik Yöntem (MT), TEM, CSAMT yöntemleri. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır
11 İndüksiyon Polarizasyon (IP) Yöntemi IP nin kökeni ve Polarizasyonu. IP nin zaman domeninde ve frekans domeninde incelenmesi. IP de gürültü kaynakları. IP nin avantaj ve dezavantajları. IPnin arazi de uygulanışı. IP anomalileri ve yorumu. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır
12 Sismik Yöntemler. Sismik nedir, Sismik nerelerde uygulanır, Sismik Refleksiyon ve Refraksiyon nedir, Petrolün oluştuğu ortamlar. Düşük hızlı tabaka (LVL). Sismikde Düzeltmeler. Sismik enerji kaynakları. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır
13 Sinyal ve gürültü. Sismik yorumlama. Denizlerde sismik yöntemler. Zemin parametrelerinin bulunması. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır
14 Kuyu Logu. Doğal Potansiyel Logu, Özdirenç Logları, İndüksiyon logu, Mikrolog, Sonic log, Gamma ışını logu, Nötron logu, Yoğunluk logu, Sıcaklık logu. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır
15 Kuyu Logu. Doğal Potansiyel Logu, Özdirenç Logları, İndüksiyon logu, Mikrolog, Sonic log, Gamma ışını logu, Nötron logu, Yoğunluk logu, Sıcaklık logu. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar