DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zeminlerde kompaksiyon, Maksimum kuru birim hacim ağırlık ve optimum su içeriği Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Doku (Fabrik), Kompaksiyon ilişkisi, Kompaksiyon-Konsolidasyon farkı Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
3 Zeminlerin tek eksenli dayanımı Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Zeminlerin kesme dayanımı, UU, CU ve CD Kesme dayanımları Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Zeminlerin üç eksenli dayanımı, UU, CU ve CD üç eksenli dayanımlar Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Üç eksenli, Tek eksenli ve Kesme dayanım farkları, Uygulama koşulları Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
7 Zeminlerin konsolidasyonu, konsolidasyon derecesi, ön konsolidasyon basıncı Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Sınava kadar işlenen konuların çalışılması Yazılı Sınav
9 Zeminlerin aşırı konsolidasyonu ve oluşum nedenleri Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
10 Konsolidasyon katsayıları (Cc, Cv, Mv, av) Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Log-zaman yöntemi Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Karekök-zaman yöntemi Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Zemin deneylerinin geçerlilik şartları, proje ve arazi şartlarına göre tercih durumları Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
14 Zeminlerde taşıma gücü hesapları Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
15 Zeminlerde oturma hesapları Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması Anlatım
16-17 Final Sınavı Sınava kadar işlenen konuların çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar