DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, tarihçe, tanımlar Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
2 Sismik tehlike kaynaklarının belirlenmesi, aktif-pasif faylar, maksimum olası deprem Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
3 Deterministik sismik tehlike analizi Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
4 Probabilistik sismik tehlike analizi Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
5 Azalım ilişkileri, olasılık hesaplamaları Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
6 Maksimum olası yer ivmesi hesaplamaları Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
7 Örnek uygulama; Adana-Mersin-Antakya-Maraş bölgeleri Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
8 Arasınav Sınava kadar işlenen konuların çalışılması
9 Dinamik zemin özellikleri ve ölçülmesi; laboratuvar ve arazi Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
10 Tekrarlı yüklenen zeminlerin dayanımı, tekdüze dayanım, devirsel dayanım Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
11 Zeminlerin sıvılaşması, Sıvılaşma analizleri Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
12 Sıvılaşma uygulaması (Deney) Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
13 Zemin tepki analizi; tek, iki ve üç boyutlu tepki analizleri Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
14 Dinamik şartlarda zemin-yapı etkileşimi Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
15 Tasarım parametreleri; tasarım depremleri, tasarım spektrumları Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
16-17 Final Sınavı Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar