DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yerleşim alanları ve jeoloji okuma
2 Yer seçimi Okuma
3 Planlama okuma
4 İmar planının aşamaları okuma
5 İmar planına esas jeolojik çalışmalar okuma
6 İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik çalışmalar okuma
7 Yerleşim alanlarının Mühendislik jeolojisi açısından değerlendirilmesi Proje temelli öğrenme
8 Ara Sınav Yazılı sınav
9 İmar planına esas jeolojik çalışmaların rapor yazımı ve yasal süreçler ve mevzuat. Proje temelli öğrenme
10 Arazi kullanım haritalarının hazırlanması Proje temelli öğrenme
11 Eğim haritalarının hazırlanması Proje Temelli Öğrenme
12 Kıyı yasası Okuma
13 Zemin araştırması Proje Temelli öğrenme
14 Doğal afetler Okuma
15 Doğal afetler ve kent jeolojisi Proje Temelli öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar