DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kent Jeolojisi JS   427 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sedat TÜRKMEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.SEDAT TÜRKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yerleşim alanı ile ilgili planlama kavramını, imar planları, jeoloji ile ilgisi ve yer seçiminin belirlenmesini öğretir.
Dersin İçeriği
Kentsel planlama kavramı ve jeoloji ile ilgisi, planlama aşamaları ve yapılan jeolojik çalışmalar, belediyeler, imar planları, imar planlarına esas jeolojik araştırmalar, kentsel alanların yer seçimi, arazi kullanım haritalarının hazırlanması, parsel bazında yapılan zemin araştırmaları, kıyı yasası.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kent jeolojisi kavramı
2) Kent Planlaması
3) Planlama aşamaları
4) İmar planı ve çeşitleri
5) İmar planı ve jeoloji
6) Kıyı yasası ve kentleşme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)