DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve Tarihçe Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
2 Yerkürede suyun dağılımı ve Hidrolojik çevrimin elemanları Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
3 Su kaynakları ve sınıflaması Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
4 Akarsu Tipleri, debi ölçümleri ve hidrograf analizi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
5 Akış tipleri ve Baz akım Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
6 Yeraltısuyu-yüzey suyu ilişkileri ve tanımlaması Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
7 Kayaçların hidrojeolojik özelliklerini belirleme yöntemleri Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
8 Ara sınav Ara sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kaynak tipleri ve oluşumları Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
10 Kaynaklarda debi-hız ölçümleri Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
11 Karstik kaynaklar ve inceleme yöntemleri Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
12 Sıcak ve mineralli sular ve değerlendirme yöntemleri Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
13 Kaynak kaptajları Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
14 Türkiyede su kaynaklarının dağılımı ve kullanım planlaması Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
15 Yeraltısuları işletme kanunu ve standartlar Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
16-17 Final Sınavı Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar