DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fosil Yakıtlar * JZ   404 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ülvi Can ÜNLÜGENÇ
Dersi Verenler
Prof.Dr.ÜLVİ CAN ÜNLÜGENÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere bir araştırma yapmayı, rapor hazırlamayı ve sunum yapmayı öğretmek.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında öğrencilere bir mühendislik projesinin tasarlanması, uygulanması, planlanması ve yapılabilirliği anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, yerkabuğundaki enerji kaynağı olan yakıtlar, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
2 Yakıtların genel sınıflandırılması, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
3 Petrol hakkında genel bilgiler, Petrolün fiziksel ve kimyasal özellikleri, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
4 Petrolün oluşumu ve kökeni hakkında görüşler, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
5 Rezervuar kaya ve özellikleri, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
6 Petrolün göçü, petrol kapanları ve farklı havzalardaki petrol oluşumları; Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
7 Hidrokarbon aranması, petrol ve doğal gazın aranma yöntemleri. Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
8 Arasınav Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
9 Kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
10 Kömür hakkında genel bilgiler, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
11 Kömürün sınıflandırılması, turba oluşumu, kömürleşme, kömür yatakları, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
12 Kömür petrografisi, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
13 Türkiyedeki taşkömürü ve linyit yatakları, arama yöntemleri, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
14 Bitümlü şeyler ve asfaltitler. Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
15 Genel Konu Tekrarı Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
16-17 Final Sınavı Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar