DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, yerkabuğundaki enerji kaynağı olan yakıtlar, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
2 Yakıtların genel sınıflandırılması, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
3 Petrol hakkında genel bilgiler, Petrolün fiziksel ve kimyasal özellikleri, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
4 Petrolün oluşumu ve kökeni hakkında görüşler, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
5 Rezervuar kaya ve özellikleri, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
6 Petrolün göçü, petrol kapanları ve farklı havzalardaki petrol oluşumları; Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
7 Hidrokarbon aranması, petrol ve doğal gazın aranma yöntemleri. Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
8 Arasınav Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
9 Kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
10 Kömür hakkında genel bilgiler, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
11 Kömürün sınıflandırılması, turba oluşumu, kömürleşme, kömür yatakları, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
12 Kömür petrografisi, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
13 Türkiyedeki taşkömürü ve linyit yatakları, arama yöntemleri, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
14 Bitümlü şeyler ve asfaltitler. Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
15 Genel Konu Tekrarı Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
16-17 Final Sınavı Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar