DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Başlıca Hidrokarbon Unsurları Anlatım
2 Hidrokarbon tutan litolojik seriler, rezervuar ve kapanlar Anlatım
3 Stratigrafik hidrokarbon kapanları Anlatım
4 Evaporitik zonlarda yeralan mikrofosil grupları (Ostrakodlar) Anlatım
5 Evaporitik zonlarda yeralan mikrofosil grupları (Bentik foraminifer ve mikro mollüskler) Anlatım
6 Stratigrafik kapanlarda yerleşen planktonik foraminiferler Anlatım
7 Stratigrafik kapanlarda yerleşen planktonik foraminiferler ve zon fosilleri Anlatım
8 Ara Sınav Anlatım
9 Stratigrafik kapanlarda yerleşen nannoplanktonlar Anlatım
10 Resifal karakterli kapanlarda bulunan hidrokarbonlar ve fosil içerikleri (mikrofosiller, stratigrafik menzilleri) Anlatım
11 Resifal karakterli kapanlarda bulunan hidrokarbonlar ve fosil içerikleri (mikrofosiller, stratigrafik menzilleri Anlatım
12 Resifal karakterli kapanlarda bulunan hidrokarbonlar ve fosil içerikleri (Kolonial organizmalar; krinoidler, bryozoa, alg, mercanlar ve stratigrafik menzilleri) Anlatım
13 Sapropel Oluşumları içerisinde yeralan lagüner gruplar, sınıfları ve çeşitleri Anlatım
14 Tuz domları ve hidrokarbon içerikleri, fakir biotalar Anlatım
15 Final Sınavı Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar