DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeolojik Miras * JS   108 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Atike NAZİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.ATİKE NAZİK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ATİKE NAZİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeolojik Miras olarak kabul edilen doğal güzelliklerimizin (fosiller, mineraller, süstaşları, madenler, obruklar, kumullar, mağaralar, volkanlar ve benzeri) korunmasını sağlamak ve onları gelecek kuşaklara aktarmak için öğrencilerimizi bilinçlendirmek, Jeolojide yeni olan jeolojik miras, jeoturizm ve jeopark alanları kavramlarını ve Türkiyenin sahip olduğu Doğal Anıt Nitelikli Jeolojik Oluşumları tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Jeolojik Miras Kavramı, Jeolojik Miras ile ilgili yurt dışı ve yurtiçi kurumlar, Jeolojik Miras listeleri, korunması ve önemi, Jeolojik Miras ve Eğitimin önemi, Türkiyenin jeolojik miras listesi, jeoturizm kapasitesi, jeopark alanları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, dersle ilgili tanımlar, kavramlar Kaynakları gözden geçirme
2 Jeolojik Miras ile ilgili yurt dışı ve yurtiçi kurumlar Kaynakları gözden geçirme
3 Jeolojik Miras listeleri Kaynakları gözden geçirme
4 Jeolojik Mirasın korunması Kaynakları gözden geçirme
5 Jeolojik Mirasın önemi Kaynakları gözden geçirme
6 Jeolojik Miras listeleri ve bazı örnekler Kaynakları gözden geçirme
7 Jeolojik Miras listeleri ve bazı örnekler Kaynakları gözden geçirme
8 Arasınav Yazılı
9 Jeolojik Miras listeleri ve bazı örnekler Kaynakları gözden geçirme
10 Jeolojik Mirasın korunması ile ilgili kanunlar Kaynakları gözden geçirme
11 Jeoloji ve arkeoloji Kaynakları gözden geçirme
12 Jeoloji ve turizm Kaynakları gözden geçirme
13 Milli Parklar, Özel Koruma alanları ve Jeoparklar Kaynakları gözden geçirme
14 Jeolojik Miras ve Eğitimin önemi Kaynakları gözden geçirme
15 Türkiyenin jeolojik miras listesi, jeoturizm kapasitesi, jeopark alanları Kaynakları gözden geçirme
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Yazılı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
www.mta.gov.tr/v2.0/birimler/jeolojik_miras/index.php, 23 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28242; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK, MİLLİ PARKLAR KANUNU(1), 19 Şubat 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28564 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK