DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeolojide Autocad Uygulamaları JS   201 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İsmail Altay ACAR
Dersi Verenler
Prof.Dr.İSMAİL ALTAY ACAR1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.İSMAİL ALTAY ACAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeoloji Mühendisliği öğrencilerine Autocad yazılım paketinin temel ve gelişmiş kullanımını, iki boyutlu çizim tekniklerini ve ders kapsamında üç boyutlu çizimleri ve animasyonları öğretmek.
Dersin İçeriği
Mühendislik projelerinin farklı aşamalarında tasarım ve yapımı için temel yazılım uygulamalarına giriş. Nesne oluşturma, nesnelerin düzenlenmesi, yüzey modellemesi, yapı modellemesi, coğrafi ve bina bilgileri veri tabanları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Teknik çizimlerde bilgisayar kullanımını öğrenir.
2) Cad formatında çizimler oluşturmayı öğrenir.
3) Değişik nesnelerin çizim ortamında oluşturulmasını öğrenir.
4) Tasarım kavramını öğrenir.
5) İki ve üç boyutlu düşünme yeteneğini kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Autocade Giriş dijital ortamda çizimler oluşturulması, çalışma ekranının tanımlanması, diğer çalışma ayarlarının yapılması Literatür çalışması
2 Nesneleri tanımlama; Nesneler arasında bir mesafe oluşturma, nesneleri budama, genişletmek, kırmak ve birleştirmek Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
3 Çizim Organizasyonu ve Taleplere göre düzenleme; Komutlar, nesne alanının hesaplanması nesnenin özelliklerini değiştirme, katmanları kullanımı Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
4 Açıklamalar; Metin ile Çalışma: metin stilleri, metin ayarları ve çok satırlı metin Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
5 Nesnelerin saklanması ve izole edilmesi; tutamak komutu ile çalışma Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
6 Şablon İçeriği Oluşturma; Nesnelerin saklanması ve izole edilmesi Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
7 Nesneler üzerinde işlem yapılması; Kopyalama, Taşıma, Aynalama ve Döndürme, döndürme referans açılarının kullanımı, dizilerin tanımlanması ve kullanılması, seçim seti yöntemlerinin kullanımı Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
8 Ara sınav Önceki derslerin tekrarı
9 Ek Çizim Nesneleri oluşturmak; çoklu çizgilerle çalışmak Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
10 Yerleşim Düzeni ve Görünürlük; Katmanlar oluşturma ve yönetme Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
11 Temel Çizimler oluşturma; çizim komutları ile geometri oluşturulması, nesne yakalama düzeni içinde çalışma, kutupsal yakalama düzeni içinde çalışma Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
12 Yazdırma ve baskı alma; sayfa düzeninin tanımlanması Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
13 Ölçülendirme; oluşturun Boyutlar, boyut stilleriyle çalışma Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
14 3 boyutlu çizim; 2 boyuttan 3 boyutlu çizime geçme, 3 boyutlu nesnelerle çalışma Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
15 Animasyon oluşturma Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
16-17 Final Sınavı Dönem derslerinin çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ekebaş, A. N. 2004. Temel Autocad. Seçkin YayıncılıkBaykal, G. 2012; Autocad 2012, Alfa YayıncılıkGladfelter, D. 2013. Autocad 2013 and Autocad LT 2013, Official Training Guide, SYBEXGök, K. ve Gök A. 2013, Autocad 2012, Seçkin Yayıncılık