DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Coğrafi Bilgi Sistemleri JS   203 3 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Tolga ÇAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.TOLGA ÇAN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.TOLGA ÇAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisine ilişkin temel kavram ve ilkelere ilişkin bilgileri ve jeoloji uygulamalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin etkin bir şekilde kullanımını öğretmek.
Dersin İçeriği
Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisine ilişkin temel kavram ve ilkelere ilişkin bilgileri ve jeoloji uygulamalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin etkin bir şekilde kullanımını öğretmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında jeolojik yapıya ilişkin i yapmayı öğrenir.
2) Arazinin üç boyutlu modelini oluşturma
3) Sayısal arazi modeli ve türev haritaları ile çevresel değişkenlere ait veritabanı oluşturulması
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) tanımı, tarihçesi, veri tabanları ve veri yapıları. Okuma Alıştırma ve Uygulama
2 Haritalara ilişkin genel bilgiler, haritaların önemi ve tarihçesi. Haritaların ölçek, kullanım amacı ve tiplerine sınıflandırılması. Bir önceki dersin tekrarı ve program kurulumu Alıştırma ve Uygulama
3 Harita projeksiyonları, dünyanın geoid ve elipsoid modelleri, jeodezik datum, harita projeksiyon ve datum seçimine ilişkin kriterler. Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması Alıştırma ve Uygulama
4 CBS nin genel fonksiyonları veri toplama, depolama, sorgulama, analiz, görüntüleme ve çıktı işlemleri ile ilgili genel tanımlamalar ve örnekler. Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması Alıştırma ve Uygulama
5 CBS yazılımını yükleme, çalıştırma ve kullanımı ile ilgili genel bilgiler ve terminoloji. Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması Alıştırma ve Uygulama
6 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde harita ve görüntülerin rektifikasyonu. Veri tabanlarının oluşturulması. Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması Alıştırma ve Uygulama
7 CBS ortamında vektör veriler ve verilerin sayısallaştırılması, nokta, çizgi ve poligon tipi veri girişleri, dosya oluşturma, Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması Alıştırma ve Uygulama
8 Arasınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Raster veri tabanı oluşturma ve yeniden sınıflandırma Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması Alıştırma ve Uygulama
10 Mekansal analiz ile ilgili uygulamalar. Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması Alıştırma ve Uygulama
11 Geoprocessing uygulamaları, Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması Alıştırma ve Uygulama
12 Sayısal yükseklik modelinden enine kesit hazırlama, yeraltı su tablası haritalarının oluşturulması, Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması Alıştırma ve Uygulama
13 Hidrolojik modelleme, su toplama havzası ve drenaj ağı oluşturma Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması Alıştırma ve Uygulama
14 Tampon bölgeleme, yüzey eklentisi ile alan hacim ve rezerv hesaplamaları. Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması Alıştırma ve Uygulama
15 Harita ve görüntülerin çıktısını oluşturma. Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar