DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Jeoloji 2 JZ   102 2 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Atike NAZİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.ATİKE NAZİK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ATİKE NAZİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeoloji bilimi ile ilgili öğrenciye genel bilgi öğretmek.
Dersin İçeriği
Topoğrafik-jeolojik haritalar, yapısal jeoloji, jeolojik zamanlar ve fosiller, levha tektoniği, depremler, kayaçların ayrışması, mühendislik jeolojisi, meslek hukuku ve malzeme jeolojisi alanlarında öğrenciye ön bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Topoğrafik ve jeolojik harita kavramını öğrenir.
2) Kayaç yapılarını (tabaka, kıvrımlı ve kırıklı yapılar vb) öğrenir.
3) Jeolojik zaman ve fosili hakkında bilgi edinir.
4) Levha Tektoniğinin temel bileşenlerini anlar.
5) Deprem hakkında bilgi edinir.
6) Mühendislik Jeolojisi, meslek hukuku ve malzeme jeolojisi hakkında genel bilgi edinir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Haritalar: Topografik - jeolojik haritalar, çeşitleri, Jeolojik harita yapımı, Jeoloji haritalarında kullanılan renk ve işaretler, fotojeoloji, jeoloji enine kesitleri. Lab 1. Topografik kesitlerin hazırlanması, kayaç sembolleri. Kaynakların İncelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
2 Kayaçların yapısı: tabaka, tabakalı yapılar, esas-tali yapılar. Lab 2. Jeoloji enine kesitlerin hazırlanması Kaynakların İncelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
3 Kayaçların yapısı: Kıvrımlı yapılar. Lab 3. Jeoloji enine kesitlerin hazırlanması, Tabaka doğrultu ve eğiminin bulunması. Kaynakların İncelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
4 Kayaçların yapısı: kırıklı yapılar, fissür, çatlaklar. Lab 4. Jeoloji enine kesitlerin hazırlanması, tabaka kalınlığının hesaplanması. Kaynakların İncelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
5 Kayaçların yapısı: kırıklı yapılar, faylar. Lab 5. Jeoloji enine kesitlerin hazırlanması, tabaka kalınlığının hesaplanması. Kaynakların İncelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
6 Kayaçların yapısı: Çizgisel yapılar (lineasyon), budinaj, akıntı izleri. Düzlemsel yapılar (foliasyon), klivaj. Lab 6. Jeoloji Enine kesitlerin hazırlanması, faylar. Kaynakların İncelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
7 Konkordans, diskordans ve çeşitleri, Jeolojik zaman kavramı ve fosiller Lab 7. Jeoloji enine kesitlerin hazırlanması, diskordans. Kaynakların İncelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
8 Arasınav Yazılı Yazılı Sınav
9 Levha tektoniği. Lab 8. Fosiller, Karakteristik fosiller. Kaynakların İncelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Depremler: deprem oluşu, çeşitleri, deprem dalgaları, şiddeti. Lab 9. Karakteristik fosiller. Kaynakların İncelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Kayaçların ayrışması: ayrışma çeşitleri, yapı taşlarının ayrışması, aşınması. Lab 10. Jeoloji enine kesitlerin hazırlanması, genel Kaynakların İncelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Hidrolojik Döngü. Lab. 11. Jeoloji enine kesitlerin hazırlanması, genel. Kaynakların İncelenmesi Tartışma
13 Buzullar ve Buzullaşma. Lab 12. Jeoloji enine kesitlerin hazırlanması, genel. Kaynakların İncelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Kütle Hareketleri.Lab.13.Jeoloji enine kesitlerin hazırlanması, genel. Kaynakların İncelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
15 Değişik Alanlarda Jeoloji Lab.14. Jeoloji enine kesitlerin hazırlanması, genel. Kaynakların İncelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
16-17 Final sınavı Yazılı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Temel Jeoloji Prensipleri: M. Erkan Karaman, Yaşar Kibici, 2008, Ankara.  Dinamik Yeryuvarı (Fiziksel Jeolojiye giriş): B.J. Skinner, S.C.Porter, Çeviri: İ.Enver Altınlı, 1995, İstanbul,  Fiziksel Jeoloji, 2007. James S. Monroe ve Reed Wicander, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Çeviri no: 1, Çevirenler:Kadir Dirik ve Mehmet Şener.