DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik 2 * JZ   108 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zerrin Gül ESMERLİGİL
Dersi Verenler
Prof.Dr.ZERRİN GÜL ESMERLİGİL1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ZERRİN GÜL ESMERLİGİL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere Temel mühendislik dersleri ve Jeoloji Mühendisliği mesleki dersleri için gerekli olan matematiksel alt yapıyı öğretmek.
Dersin İçeriği
Koordinat sistemleri, integral, trigonometrik fonksiyonlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Polar (Kutupsal) koordinatlar, Bazı özel eğrilerin grafikleri Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması
2 Belirsiz integralin tanımı, Temel integral alma kuralları Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması
3 Değişken değiştirme yöntemi ve kısmi integrasyon Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması
4 Basit kesirlere ayırma yöntemi Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması
5 Trigonometrik integraller Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması
6 Trigonometrik dönüşüm yardımıyla integral hesap Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması
7 Belirli integral Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması
8 Ara sınav Ara sınava Hazırlık
9 Belirli integral yardımıyla alan ve hacim hesabı Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması
10 Eğri yay uzunluğu ve yüzey alan hesabı Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması
11 Kütle merkezi koordinatları Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması
12 Pappüs Teoremi ve uygulaması Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması
13 Genelleştirilmiş integraller (Sınırlanmamış Aralık) Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması
14 Genelleştirilmiş İntegraller (Fonksiyonun Sınırlanmamış Olduğu Durum) Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması
15 Final Sınavı Final sınavına hazırlık
16-17 * Haftalık konuları yazarken vize ve final haftalarınızı belirtiniz.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar