DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Statik ve Dinamik JZ   209 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İsmail Altay ACAR
Dersi Verenler
Prof.Dr.İSMAİL ALTAY ACAR1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.İSMAİL ALTAY ACAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri moment kavramı, rijit cisimlerde etkili olan kuvvet sistemleri bileşkesi, mühendislik yapılarındaki taşıyıcı sistemler ve kirişlerdeki iç kuvvetler hakkında donanıma sahip etmektir.
Dersin İçeriği
Ders maddesel noktalar ve rijit cisimleri içermektedir. Konular kuvvetler ve momentlerin vektörel tanımlamaları, iki ve üç boyutlu maddesel noktalar ve rijit cisimlerin dengesi, ağırlık merkezleri, yapı analizleri, sürtünme ve atalet momentleri ve mekanik titreşimlerin çözümü.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Verileri doğru olarak yorumlamayı öğrenir.
2) Verilerin analizi için teorik yaklaşımların kullanımını anlar.
3) Tartışma ve yazılı çalışma için araştırma sonuçlarını sentezlemeyi öğrenir.
4) Matematiksel ve/veya fiziksel yaklaşımların mühendisliğe uygulanışını anlar.
5) Vektör ilkelerini ve temel matematik kullanarak sistematik ve mantıksal bir şekilde mühendislik problemlerini analiz etmeyi öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maddesel Noktaların statiği; düzlem kuvvetler sistemi, uzay kuvvetler sistemi, vektörlerin toplanması Literatür çalışması
2 Rijid cisimler; Eşdeğer kuvvet sistemleri, iç ve dış kuvvetler, iki vektörün vektörel çarpımı, bir kuvvetin bir noktaya göre momenti, iki vektörün skaler çarpımı Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
3 Rijit cisimlerin dengesi; düzlem kuvvetler sisteminin dengesi, uzay kuvvetler sisteminin dengesi. Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
4 Yayılı kuvvetler; Ağırlık merkezleri, alanlar ve eğriler, hacimler Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
5 Taşıyıcı sistemler; kafes sistemleri, çerçeveler ve makinalar Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
6 Kiriş ve kablolardaki kuvvetler; kirişler, kablolar. Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
7 Sürtünme; sürtünme katsayısı, sürtünme açıları Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
8 Arasınav Önceki derslerin tekrarı
9 Yayılı kuvvetler; Atalet momentleri, alanların atalet momentleri, kütlelerin atalet momentleri Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
10 Virtüel iş metodu; Virtüel iş ilkesi, potansiyel enerji ve denge, dengenin stabilitesi Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
11 Maddesel Noktaların kinetiği; kuvvet, kütle ve ivme Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
12 Maddesel Noktaların kinetiği; iş ve enerji Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
13 Rijit cisimlerin kinematiği; ötelenme, sabit bir eksen etrafında dönme, sabit bir nokta etrafında dönme Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
14 Mekanik Titreşimler; sönümsüz titreşimler, basit sarkaç, zorlanmış titreşimler, Sönümlü titreşimler, serbest ve sönümlü zorlanmış titreşimler (1) Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
15 Mekanik Titreşimler; sönümsüz titreşimler, basit sarkaç, zorlanmış titreşimler, Sönümlü titreşimler, serbest ve sönümlü zorlanmış titreşimler (2) Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
16-17 Final Sınavı Dönem derslerinin çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Beer F. P, Johnston Jr E. R., Mazurek D. F., Eisenberg, E., Cornwell, P. 2009. Vector Mechanics for Engineers: Statics and Dynamics, 9th edt., McGraw HillKeskinel, F. ve Özbek, T. 1995. Mühendisler için Mekanik-Statik. Birsen YayıneviTameroğlu S. S. ve Özbek, T. 1993. Mühendisler için Mekanik- Dinamik. Birsen Yayınevi