DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mağmatik Petrografi JZ   211 3 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Osman PARLAK
Dersi Verenler
Prof.Dr.OSMAN PARLAK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.OSMAN PARLAK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere magmanın soğuyup katılaşması ile oluşan magmatik kayaç türleri hakkında bilgi vererek, el örneği ve ince kesitte magmatik kayaçları tanıyabilme ve sınıflandırabilme yeteneğini kazandırabilmektir.
Dersin İçeriği
Petrografinin tanımı, Kaya döngüsü, Yerin yapısı, Magma, Magmanın kökeni ve sınıflaması, Magmanın kristallenmesi, Kristallenme türleri, Kristallenme evreleri ve Magmanın farklılaşması, Magmanın yerleşmesi, Soğuması ve Yerleşme biçimleri, Magmatik kayaçların sınıflandırılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Plaka tektoniği ile magmatizma arasında ilişkiyi kavrar
2) Magmanın soğuyup katılaşması, yerleşme derinliği ve süreçlerini anlar
3) Magmatik kayaçların dokusal ve mineralojik özelliklerini tanımlar
4) Magmatik kayaçları sınıflandırma kriterlerini anlayıp uygular
5) Magmatik kayaçları sınıflandırma diyagramlarını kullanarak kayaç isimlendirmesi yapabilecek bilgiye sahip olur
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Petrografinin tanımı, Kaya döngüsü, Yerin yapısı, Magma, Magmanın kökeni ve sınıflaması. Genel Jeoloji ders bilgilerini tekrar gözden geçirmelidir.
2 Magmanın kristallenmesi, Kristallenme türleri, Kristallenme evreleri ve Magmanın farklılaşması. Magmanın yerleşmesi, Soğuması ve Yerleşme biçimleri. Mineraloji ders bilgilerini tekrar gözden geçirmelidir.
3 Magmatik kayaçların sınıflaması, Kimyasal sınıflama, Mineralojik sınıflama, Kimyasal sınıflama, Renk indisine göre sınıflama, Feldspat indisine göre s Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
4 Ultrabazik-Ultramafik kayaçlar: mineralojisi, dokusu, kayaç türleri, oluştukları tektonik ortamlar ve örnekleri. Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
5 Gabro-Diyabaz-Bazalt Ailesi: mineralojisi, dokusu, kayaç türleri, oluştukları tektonik ortamlar ve örnekleri. Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
6 Diyorit-Andezit Ailesi: mineralojisi, dokusu, kayaç türleri, oluştukları tektonik ortamlar ve örnekleri. Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
7 Spilit ve Keratofir Ailesi: mineralojisi, dokusu, kayaç türleri, oluştukları tektonik ortamlar ve örnekleri. Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
8 Arasınav Genel ders notlarını tekrar etmelidir. Yazılı Sınav
9 Fonolit-Tefrit-Bazanit Ailesi: mineralojisi, dokusu, kayaç türleri, oluştukları tektonik ortamlar ve örnekleri. Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
10 Granit-Riyolit Ailesi: mineralojisi, dokusu, kayaç türleri, oluştukları tektonik ortamlar ve örnekleri. Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
11 Monzonit-Latit Ailesi: mineralojisi, dokusu, kayaç türleri, oluştukları tektonik ortamlar ve örnekleri. Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
12 Siyenit-Trakit Ailesi: mineralojisi, dokusu, kayaç türleri, oluştukları tektonik ortamlar ve örnekleri. Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
13 Lamprofirler: mineralojisi, dokusu, kayaç türleri, oluştukları tektonik ortamlar ve örnekleri. Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
14 Piroklastik Kayaçlar: mineralojisi, dokusu, kayaç türleri, oluştukları tektonik ortamlar ve örnekleri. Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
15 Laboratuvarda magmatik kayaçları tanımaya yönelik uygulamalar yapmak. Konu ile ilgili verilmiş olan referanslar okunmalıdır.
16-17 Final Sınavı Genel ders notlarını tekrar etmelidir.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar