DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarihsel Jeoloji JZ   202 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri 25151 Evrim ve Fosil Kanıtlar 
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Atike NAZİK
Dersi Verenler
Prof.Dr.ATİKE NAZİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeolojik zamanlar boyunca yeryuvarında meydana gelen önemli fiziksel ve biyolojik değişimleri öğretmek.
Dersin İçeriği
Jeolojik Zaman Çizelgesi, Yeryuvarının Jeolojik Zamanlardaki Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri ile Paleocoğrafyası.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Jeolojik zaman ve yaş kavramını bilir.
2) Jeolojik zamanlar boyunca önemli fosil grupların ortaya çıkış ve yok oluşlarını öğrenir.
3) Jeolojik zamanlar boyunca kıtaların evrimini ve büyük orojenez evrelerini açıklar.
4) Bugün ile jeolojik zamanlar arasındaki olayların ilgisini anlar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünyanın Oluşumu, Jeolojik Zaman Çizelgesi, Jeolojik Yaş Kavramı Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Prekambriyen (Bölümlemesi, Litolojik ve Biyolojik Özellikleri, Paleocoğrafyası) Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Paleozoyik, Genel Özellikleri, Kambriyen (Bölümlemesi, Litolojik ve Biyolojik Özellikleri, Paleocoğrafyası) Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 Ordovisiyen (Bölümlemesi, Litolojik ve Biyolojik Özellikleri, Paleocoğrafyası Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Siluriyen (Bölümlemesi, Litolojik ve Biyolojik Özellikleri, Paleocoğrafyası) Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Devoniyen (Bölümlemesi, Litolojik ve Biyolojik Özellikleri, Paleocoğrafyası) Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Karbonifer (Bölümlemesi, Litolojik ve Biyolojik Özellikleri, Paleocoğrafyası) Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Arasınav Kaynakların incelenmesi Yazılı Sınav
9 Arasınav Permiyen, Bölümlenmesi, Coğrafyası, İklim ve Yaşamı Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Mesozoyik, Genel Özellikleri Triyas (Bölümlemesi, Litolojik ve Biyolojik Özellikleri, Paleocoğrafyası) Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Jura (Bölümlemesi, Litolojik ve Biyolojik Özellikleri, Paleocoğrafyası) Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Kretase (Bölümlemesi, Litolojik ve Biyolojik Özellikleri, Paleocoğrafyası) Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Senozoyik, Genel Özellikleri, sınıflaması. Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Paleojen, Neojen (Bölümlemesi, Litolojik ve Biyolojik Özellikleri, Paleocoğrafyası) Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Kuvaterner (Bölümlemesi, Litolojik ve Biyolojik Özellikleri, Paleocoğrafyası) Kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Kaynakların incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Alkaya, F., 2006-2007, (http://www.fusunalkaya.net/), Earth and life through time, Steven M. Stanley, Meriç, Engin, Tarihsel Jeoloji, 1982, Selçuk Üniversitesi Yayınları, No:4; http://www.stratigraphy.org/ , http://web.njcu.edu/sites/faculty/dfreile/content/geos_241_ historical_geology.asp, İnan, Nurdan, Taslı, Kemal, 2006, Tarihsel Jeoloji, Mersin Üniversitesi Yayınları, No:15, Mühendislik Fakültesi Yayınları No:1