DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makropaleontoloji JZ   204 4 1 1.5 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ümit ŞAFAK
Dersi Verenler
Prof.Dr.ÜMİT ŞAFAK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ÜMİT ŞAFAK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
JEOLOJİK YAŞLANDIRMANIN EN TEMEL BİRİMİ OLAN FOSİLLERİN MAKRO GÖRÜNTÜLERİNİN VE TANIMLAMALARININ YAPILIP STRATİGRAFİK KONUMLARININ ORTAYA ÇIKARILMASIDIR.
Dersin İçeriği
Makropaleontolojiye konu olan metazoanın incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makrofaunayı tanır.
2) Fosilleri makro olarak arazide gözlemler ve bulur.
3) Makroplaeontolojinin konusunu oluşturan fosil gruplarını inceler
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Paleontolojinin bölümleri, Taksonomi, Fosil türleri ve adlama, Deniz ekosistemi, Fosil ve fosilleşme, Alemler Kaynakların incelenmesi Tartışma
2 Filum Porifera, Sınıflama; Filum Archaeocyathida; Filum Stromatoporoidea Kaynakların incelenmesi Tartışma
3 Filum Cnidaria, Alt sınıf: Zoantharia (Mercanlar), paleoekoloji Kaynakların incelenmesi Tartışma
4 Filum Bryozoa, sınıflama, ekoloji Kaynakların incelenmesi Tartışma
5 Filum Brachiopoda, sınıflama, ekoloji ve paleoekoloji Kaynakların incelenmesi Tartışma
6 Mollusca, Sınıf Bivalvia (LamellibranchiaPelecypoda),sınıflama Kaynakların incelenmesi Tartışma
7 Filum Mollusca, Sınıf Gastropoda Kaynakların incelenmesi Tartışma
8 Filum Mollusca, Sınıf Cephalopoda, Alt sınıf Nautiloidea; Alt sınıf Ammonoidea Kaynakların incelenmesi Tartışma
9 Arasınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
10 Filum Mollusca, Sınıf Cephalopoda, Alt sınıf Ammonoidea; Alt sınıf Coleoidea Kaynakların incelenmesi Tartışma
11 Filum Echinodermata, sınıf Echinoidea, ekoloji Kaynakların incelenmesi Tartışma
12 Filum Echinodermata, sınıf Crinoidea, ekoloji Kaynakların incelenmesi Tartışma
13 Arthropodlar, Filum Trilobita, sınıflama Kaynakların incelenmesi Tartışma
14 Filum Hemichordata, sınıf Graptolithina Kaynakların incelenmesi Tartışma
15 Filum Hemichordata, sınıf Graptolithina Kaynakların incelenmesi Tartışma
16-17 Final sınavı Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Alkaya, F.,1998, Paleontoloji I Makrofosiller, T.C. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlıkfakültesi (Yayın No : 42), Konya.Bremer, H.,1978, Paleontoloji, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitapları Serisi No. 46 Bornova-İzmirGökçen,N., 1984, Paleontoloji Iı (Jeo. 204 Ders Notu), T.C. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balcalı/Adana.Sayar,C., 1991, Paleontoloji Omurgasız Fosiller, T.C. İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Sayı:1435.