DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeolojide Uzaktan Algılama JS   202 4 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Tolga ÇAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.TOLGA ÇAN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.TOLGA ÇAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Analog ve dijital uzaktan algılama verilerinin jeolojide kullanım olanaklarına ilişkin bilgi sahibi olmak ve belirli düzeyde uygulayabilmek
Dersin İçeriği
Analog ve dijital uzaktan algılama verilerinin jeolojide kullanım olanaklarına ilişkin bilgi sahibi olmak ve belirli düzeyde uygulayabilmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hava fotoğrafı ve uydu görüntüleri ile jeolojik yorum yeteneğine sahip olma Uzaktan algılama tekniklerini jeolojik uygulamalar için kullanır.
2) Özgün uygulamalarda uygun uydu görüntülerinin seçimi hakkında bilgi sahibi olur.
3) Uydu görüntüleri üzerinde değişik yöntemler ile sınıflama işlemlerini yapabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uzaktan algılamaya giriş. Uzaktan algılamanın geçmişi ve gelişimi. Okuma Alıştırma ve Uygulama
2 Hava fotoğrafları ve uydu görüntülerinin teknik özellikleri. Cep stereoskopu ile üç boyutlu görüntü elde etme ve fotoğraf yorumlama Okuma Alıştırma ve Uygulama
3 Hava fotografları hakkında teknik bilgiler; hava fotoğraflarının tanımı, çeşitleri, film çeşitleri. Aynalı stereoskop ile üç boyutlu görüntü elde etme Okuma Alıştırma ve Uygulama
4 Hava fotograflarında uçuş planı ve geometrik bozukluklar. Hava fotoğrafları üzerinde yer yüzü şekillerinin yorumlanması. Okuma Alıştırma ve Uygulama
5 Hava fotografları üzerinde jeolojik yorum ve jeolojik yorum için yararlanılan başlıca özellikler. Okuma Alıştırma ve Uygulama
6 Uzaktan algılama teknolojileri ve örnek yazılımın menü ve işlevlerinin kullanımı Okuma Alıştırma ve Uygulama
7 Uydu görüntülerinde sensör sistemleri, kamera ve tarayıcı sitemler Okuma Alıştırma ve Uygulama
8 Arasınav sınav için hazırlık Yazılı Sınav
9 Elektromanyetik yayım, elektromanyetik tayf ve özellikleri, uzaktan algılamayı engelleyen faktörler, görüntülerin özellikleri ve etkileyen unsurlar. Okuma Alıştırma ve Uygulama
10 Uzaktan algılamada kontrolsüz sınıflandırma Okuma Alıştırma ve Uygulama
11 Uzaktan algılamada kontrollü sınıflandırma Okuma Alıştırma ve Uygulama
12 Band oranlamları ile jeolojik yorum. Okuma Alıştırma ve Uygulama
13 3 boyutlu görüntü elde eilmesi ve sayısal yükseklik modeli oluşturma Okuma Alıştırma ve Uygulama
14 Uydu görüntüleri üzerinde değişim tespiti Okuma Alıştırma ve Uygulama
15 Uzaktan algılama teknikleri ile yapılmış uygulamalara örnekler. Okuma Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final sınav için hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar