DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Saha Jeolojisi I * JZ   309 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ülvi Can ÜNLÜGENÇ
Dersi Verenler
Prof.Dr.ÜLVİ CAN ÜNLÜGENÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Güz döneminde verilen Saha Jeolojisi I dersinde, arazide çalışmak için gerekli ön bilgilerin öğretilmesi. Bu derste öğrencilere saha ile ilgili bütün genel teorik bilgiler verilir. Kayaç yapılarının ve özelliklerinin öğretilmesi, yapılan haritalar üzerindeki yapısal unsurları yorumlayabilme becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriği
Saha jeolojisinde temel kavramlar, detay saha çalışması yapmak için gerekli incelemeler ve gerekli saha jeolojik araçlarının kullanılması. Topografik haritaların okunması ve kullanılması ve belirli bir noktanın grid alan içerisinde belirlenmesi. Örnek Derleme, Jeolojik harita çeşitleri, V kaidesi, jeolojik enine kesitler, kayaçların sınıflandırılması, stratigrafik kesit ölçümü, çizgisel ve düzlemsel yapıların sembolik gösterimleri, ölçümleri ve onların yorumlanmaları. Haritalar üzerinden jeolojik olayların yorumu. Önemli jeolojik yapıların tanımlanması. Pusula uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı ve Giriş Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
2 Saha jeolojisindeki temel kavramlar Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
3 Detay jeolojik çalışmaların yapılması için gerekli incelemeler Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
4 Topografik haritaların okunması ve kullanılması ve belirli bir noktanın grid alan içerisinde belirlenmesi, Örnek derleme Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
5 Jeolojik harita çeşitleri ve hazırlanması Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
6 V kaidesi, jeolojik enine kesitlerin hazırlanması Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
7 Jeolojik enine kesitler ve yorumlanmaları Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
8 Ara sınav Sınav öncesine kadar işlenen konulara çalışılması
9 Kayaçların özellikleri ve sınıflandırılması Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
10 Stratigrafik kesit ölçüm yöntemleri ve kalınlık hesaplamaları Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
11 Çizgisel ve düzlemsel yapıların sembolik gösterimleri, ölçümleri ve onların yorumlanmaları Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
12 Haritalar üzerinden jeolojik olayların yorumu Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
13 Önemli jeolojik yapıların tanımlanması Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
14 Pusula Uygulamaları Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
15 Genel Konu Tekrarı Önerilen ders ve uygulama kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
16-17 Final Sınavı Sınav öncesine kadar işlenen konulara çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar