DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Jeolojisi JZ   313 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sedat TÜRKMEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.SEDAT TÜRKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir mühendislik yapısının yer seçim kriterlerinin öğretilmesi, araştırma yöntemleri, mühendislik jeolojisi haritaları, heyelan araştırmaları, baraj jeolojisi, tünel jeolojisi.
Dersin İçeriği
Giriş,Mühendislik Jeolojisi araştırma yöntemleri, yer seçimi, kayaçların mühendislik jeolojisi özelliklerinin belirlenmesi, mühendislik jeolojisi haritalarının yapımı, heyelan araştırma yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yer seçim kriterlerini öğrenir.
2) Araştırma yöntemlerini kavrar.
3) Heyelanları tanır.
4) Baraj jeolojisi anlar.
5) Tünel jeolojisini anlar.
6) Mühendislik projelerinde üç boyutlu düşünebilme yeteneğini kazanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mühendislik jeolojisi kavramı, tarihçesi, önemi Okuma Anlatım
2 Mühendislik jeolojisi araştırma yöntemleri Okuma Anlatım
3 Ön inceleme aşaması çalışmaları, ayrıntılı çalışmalar; yüzey araştırmaları. Okuma Anlatım
4 Ön inceleme aşaması çalışmaları, ayrıntılı çalışmalar; yüzey araştırmaları ve laboratuvar çalışmaları Okuma Anlatım
5 Kayaçların Mühendislik jeolojisi özellikleri; jeolojik özellikler, fiziksel özellikler Okuma Anlatım
6 Kayaçların Mühendislik jeolojisi özellikleri kimyasal özellikler, mekanik özellikler. Okuma Anlatım
7 Kayaçların Mühendislik jeolojisindeki sınıflaması. Okuma Anlatım
8 Ara sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Mühendislik jeolojisi haritaları Okuma Anlatım
10 Heyalan araştırmaları; kütle hareketlerinin sınıflaması Okuma Anlatım
11 Heyalanlara neden olan faktörler Okuma Anlatım
12 Heyalanları önleme yöntemleri, Şev duraylılık analizleri Okuma Anlatım
13 Baraj yeri jeolojik araştırmları, yer seçim kriterleri Okuma Anlatım
14 Tünel güzergahı araştırmaları. Okuma Anlatım
15 Otoyol güzergahı araştırmaları. Okuma Anlatım
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
DSİ, Seminer notları Prof. Dr. Fikret TARHAN "Mühendislik Jeolojisi Prensipleri" (Kitap Prof. Dr. Sedat TÜRKMEN Ders notları Prof. Dr. Kemal ERGUVANLI " Mühendislik Jeolojisi" ( Kitap) Prof. Aziz ERTUNÇ, Mühendislik Jeolojisi (Kitap) R. ULUSAY, Uygulamalı Jeoteknik Bilgiler (Kitap) Saydun ALTUĞ, Lugeon Basınçlı Su Deneyi, EİEİ yayını F.G. BELL, Engineering Geology and Geotechnics