DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme Bilgisi * JS   307 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mustafa AKYILDIZ
Dersi Verenler
Doç.Dr.MUSTAFA AKYILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Malzemelerin fiziksel-mekanik özellikleri, uygulama alanlarına göre uygun doğal malzeme seçimi, endüstriyel malzemeler, metaller ve alaşımlar, kalsiyum kökenli bağlayıcılar, seramik ve mermer hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Malzeme bilimine giriş, tanımlar, Malzemelerin sınıflandırılması, Malzemelerin iç yapısı, atomsal yapı, kristal yapı, Kristal hataları, Malzemelerin fiziksel özellikleri, Malzemelerin mekanik özellikleri, Endüstriyel malzemeler, metaller ve alaşımlar, demir, çelik font siderurji, bakır, kurşun, çinko, nikel, krom, kalay, alüminyum, kalsiyum kökenli bağlayıcılar, agregalar. Fe-C denge diyagramları, alaşımlar, Plastikler ve camsı malzemeler/ Seramikler ve refrakter malzeme/ Kompozit malzemeler/ Koloidal Malzemeler, Çevre koşulları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, temel kavramlar, Malzemelerin sınıflandırılması okuma
2 Malzemelerin iç yapısı, atomsal yapı, kristal yapı/ Kristal hataları okuma
3 Malzemelerin fiziksel özellikleri okuma
4 Malzemelerin mekanik özellikleri okuma
5 Endüstriyel malzemeler, metaller ve alaşımlar okuma
6 Demir, çelik font siderurji okuma
7 Bakır, kurşun, çinko, nikel, krom, kalay okuma
8 Kalsiyum kökenli bağlayıcılar (Kireç, Alçı,Çimento) okuma
9 ARA SINAV sınava hazırlık
10 Agregalar okuma
11 Mermer okuma
12 Kompozit malzemeler, Koloidal Malzemeler/ Çevre koşulları okuma
13 Seramikler ve refrakter malzeme okuma
14 Plastikler ve camsı malzemeler okuma
15 Kıyı, dolgularında kullanılan kayaçlar ve özellikleri okuma
16-17 Final sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Doç.Dr Umit ÖZER Malzeme Ders Notları Adana.2002 64s Prof.Dr Yaşar KİBİCİ Seramik Hammaddeleri ve Teknolojik Özellikleri. Afyon 2002. 184 s