DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Projelerinde Deprem ve Aktif Fay Uyg. * JS   306 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hakan GÜNEYLİ
Dersi Verenler
Doç.Dr.HAKAN GÜNEYLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Deprem riski olan ve Aktif fay zonlarında yer alan bölgelerde karşılaşılan mühendislik sorunlarını incelemeyi öğretmek.
Dersin İçeriği
Deprem ve aktif fay gibi sismik kaynakların meydana getirdiği mühendislik hasarlar ve bunların jeoteknik açıdan incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aktif fay olgusu okuma
2 Aktif fayları belirme ölçütleri okuma
3 Deprem türleri, Türkiyedeki aktif fay zonları ve ana deprem bölgeleri okuma
4 Depremi oluşturan mekanizmalar ve özellikleri okuma
5 Deprem dalgaları ve meydana getirdiği deformasyon türleri okuma
6 Deprem sırasında oluşan fiziksel süreçler okuma
7 Deprem dalgaları kullanılarak deprem kaynaklarının ve odak noktalarının bulunması okuma
8 Ara Sınav Arasınava Hazırlık
9 Depremlerin meydana getirdiği yapısal hasar türleri okuma
10 Yapılarda meydana gelen hasarın değerlendirmesi okuma
11 Eşşiddet haritalarının hazırlanması yorumu okuma
12 Aktif fay zonlarında meydana gelen jeoteknik sorunlar okuma
13 Deprem sırasında ve sonrasında meydana gelen mühendislik hasarları okuma
14 Sıvılaşma olayının analojisi okuma
15 Sıvılaşma türleri ve mühendislik etkileri okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Finale hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Yeats, R.S., Sieh, K. and Allen, C.R., (2006), Earthquake Geology, 567, Gazi Kitapevi, (Trnslt: Demirtaş, R ve Kayabalı, K.). Day, W.D., (2004), Geoteknikal Earthquake Engineering Handbook, 600, Gazi Kitapevi, (Trnslt: Mollamahmutoğlu, M. ve Kayabalı, K).