DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeoteknik Deprem Mühendisliği JS   421 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan ÇETİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HASAN ÇETİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sismik kaynakların (aktif faylar), zeminlerin deprem esnasında davranış özelliklerinin ve tasarım parametrelerinin belirlenmesini öğretmek.
Dersin İçeriği
Giriş, sismik tehlikeler, sismoloji ve depremler, sismik tehlike analizleri, maksimum olası yer ivmesi, azalım ilişkileri, zeminlerin sıvılaşması, zemin-yapı etkileşimi, tasarım parametreleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sismik tehlike kaynaklarını belirler.
2) Sismik tehlike analizleri, maksimum olası deprem ve yer ivmesi hesabı ile azalım analizleri yapar.
3) Zeminlerin sıvılaşma analizlerini yapar.
4) Dinamik şartlarda zemin-yapı analizi yapar ve tasarım parametrelerini belirler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, tarihçe, tanımlar Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
2 Sismik tehlike kaynaklarının belirlenmesi, aktif-pasif faylar, maksimum olası deprem Önerilen ders kitabında ilgili bölümlerin okunması
3 Deterministik sismik tehlike analizi Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
4 Probabilistik sismik tehlike analizi Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
5 Azalım ilişkileri, olasılık hesaplamaları Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
6 Maksimum olası yer ivmesi hesaplamaları Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
7 Örnek uygulama; Adana-Mersin-Antakya-Maraş bölgeleri Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
8 Arasınav Sınava kadar işlenen konuların çalışılması
9 Dinamik zemin özellikleri ve ölçülmesi; laboratuvar ve arazi Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
10 Tekrarlı yüklenen zeminlerin dayanımı, tekdüze dayanım, devirsel dayanım Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
11 Zeminlerin sıvılaşması, Sıvılaşma analizleri Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
12 Sıvılaşma uygulaması (Deney) Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması
13 Zemin tepki analizi; tek, iki ve üç boyutlu tepki analizleri Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
14 Dinamik şartlarda zemin-yapı etkileşimi Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
15 Tasarım parametreleri; tasarım depremleri, tasarım spektrumları Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması
16-17 Final Sınavı Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar