DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstriyel Hammaddeler * JZ   406 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mustafa AKYILDIZ
Dersi Verenler
Doç.Dr.MUSTAFA AKYILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Endüstriyel hammaddelerin jeolojik, mineralojik özelliklerinin tanıtılması, Endüstride kullanım yerlerinin ve özelliklerinin bilinmesi, Türkiyedeki endüstriyel hammadde yataklarının bilinmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Tanım, Sınıflandırılması, Endüstriyel Hammaddelerin Oluşumu, Aranması, Endüstriyel hammaddelerin kullanım yerleri, özellikleri ve Türkiye ve dünyadaki konumları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanım, Sınıflandırılması, Endüstriyel Hammaddelerin Oluşumu, Aranması Araştırma
2 Alunit, ; Asbest, Asfaltlı kum, Aşındırıcılar, Baritin oluşumu, mineralleri, Kullanım alanları, Türkiye ve Dünyadaki durumları, rezervleri Araştırma
3 Bazalt ve diyabaz, bentonit, berilyum, bitimlü şeyl , Bor minerallerinin oluşumu, Fosfat mineralleri, Kullanım alanları,Türkiyede ve Dünyadaki durumları rezervleri Araştırma
4 Diyatomit, elmas, Evaporitler, Feldispat, Fluorit oluşumu, mineralleri, Kullanım alanları, Türkiyede ve Dünyadaki durumları rezervleri Araştırma
5 Grafit, Granat, Granit , Jips ve Anhidrit oluşumu, mineralleri, Kullanım alanları, Türkiyede ve Dünyadaki durumları rezervleri Araştırma
6 Karbondiyoksit, Kaya Tuzu oluşumu, Kil mineralleri mineralleri, Tuğla ve kiremit toprakları oluşumu Kullanım alanları, Türkiyede ve Dünyadaki durumları rezervleri Araştırma
7 Kireçtaşı ve dolomit, Kömür, Kristal kalsit, Kristal kuvars, Kriyolit oluşumu, mineralleri, Kullanım alanları, Türkiyede ve Dünyadaki durumları rezervleri Araştırma
8 Ara Sınav
9 Kum-çakıl , Kumtaşları ve kuvarsit oluşumu, , Kullanım alanları, Türkiyede ve Dünyadaki durumları rezervleri Araştırma
10 Kükürt, Disten, sillimanit, Liytum Mineralleri ,Lösit, Magnezit oluşumu, mineralleri, Kullanım alanları, Türkiyede ve Dünyadaki durumları rezervleri Araştırma
11 Marn, mermer oluşumu, Mika mineralleri, Kullanım alanları, Türkiyede ve Dünyadaki durumları rezervleri Araştırma
12 Nadir toprak elementleri, Nefelin, Olivin, Perlit, Pirit, Pomza oluşumu, mineralleri, Kullanım alanları, Türkiyede ve Dünyadaki durumları rezervleri Araştırma
13 Potas tuzları, Profillit, Sepiyolit, Sleyt, Soda, Sodyum Sülfat oluşumu, mineralleri, Kullanım alanları, Türkiyede ve Dünyadaki durumları rezervleri Araştırma
14 Sölestin, Süs taşları, Şeyl, Talk, Tras, Tüfler, Vollastonit Zeolit oluşumu, mineralleri, Kullanım alanları, Türkiyede ve Dünyadaki durumları rezervleri Araştırma
15 Final Sınava hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar