DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeoteknik JZ   408 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sedat TÜRKMEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.SEDAT TÜRKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uygulamalı Jeoloji anabilimdalında mühendislik jeolojisi, zemin mekaniği, kaya mekaniği, hidrojeoloji, CBS gibi farklı disiplinlerde öğrenilen konularla ilgili uygulamalı projeler yaparak disiplinlerarası çalışma ve yöntemleri öğretmek.
Dersin İçeriği
Kaya ve zemin mekaniği arazi deneyleri ve taşıma gücü hesaplamaları yapma becerisi kazanır. Eksantrik yükler altındaki yapılar için taşıma gücü ve oturma hesabı yapma becerisi kazanır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kaya ve zemin mekaniği arazi deneyleri ve taşıma gücü hesaplamaları yapma becerisi kazanır
2) Geçirimsizleştirme yöntemlerini öğrenir.
3) Baraj perde tasarımını öğrenir.
4) Tünel Jeolojisi öğrenir
5) Eksantrik yükler altındaki yapılar için taşıma gücü ve oturma hesabı yapma becerisi kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arazi deneyleri Okuma
2 Kaya ve zemin mekaniği arazi deneyleri Hidrolik kriko deneyi, yerinde kesme deneyi, dilatometre deneyi okuma
3 Kaya ve zemin mekaniği arazi deneyleri Hidrolik kriko deneyi, yerinde kesme deneyi, dilatometre deneyi Proje bazlı öğrenme
4 Geçirimsizleştirme yöntemleri Proje Bazlı öğrenme
5 Baraj yeri Geçirimsizliği Analatım
6 Geçirimsizleştirme Yöntemleri Anlatım
7 Tünel Kazı ve destekleme sistemleri Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı sınav
9 Aynı şalt sahasındaki yapılar için oturma hesabı Anlatım
10 Aynı şalt sahasındaki yapılar için oturma hesabı Anlatım
11 Aktif faylarda tampon bölgelerin oluşturulmasına örnekler Anlatım
12 Yeraltısuyu ve jeoteknik problemler Anlatım
13 Çöllolar açık ocağında stabilite sorunları Anlatım
14 Çöllolar açık ocağında CBS uygulamaları Anlatım
15 Zemin etütleri Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar