DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Karbonatlı Kayaçlar Petrografisi JS   414 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Kemal GÜRBÜZ
Dersi Verenler
Prof.Dr.KEMAL GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sedimanter kayaçların dokusal ve petrografik özelliklerini tanıma, el örneklerinde ve ince kesitte bu kayaçları tanıma, kayaçlara ad verme ve sınıflandırma, sedimanter kayaçlarda polarize mikroskop altında petrografik incelemeler yapabilme ve el örneklerinden yararlanabilme yeteneğini kazanma.
Dersin İçeriği
Sedimanter kayaçların ana özellikleri, sedimanter kayaçların oluşum süreçleri, sedimanter kayaçlarda dokusal analizler. Sedimanter kayaçların sınıflandırılma ve adlandırılmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Karbonatli kayaclari tanir
2) Karbonatli kayaclarda petrografik tanimlama yapar
3) Karbonatli kayaclarda detayli analiz yapar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karbonatli sedimanter kayaclara giris 1 Sedimanter petrografi tekrar
2 Karbonatli kayaclara giris 2 Sedimanter petrografi tekrar
3 Karbonatli kayac bilesenleri 1 On calisma
4 Karbonatli kayac bilesenleri 2 On calisma
5 Folk siniflamasi 1 On calisma
6 Folk siniflamasi 2 On calisma
7 Folk siniflamasi uygulama On calisma
8 Ara Sınav sinav Yazılı Sınav
9 Dunham siniflamasi 1 On calisma
10 Dunham siniflamasi 2 On calisma
11 Dunham siniflamasi uygulama On calisma
12 Kalsit-Dolomit ayrimi On calisma
13 Kalsit-Dolomit ayrimi uygulama 1 On calisma
14 Kalsit-Dolomit ayrimi uygulama 2 On calisma
15 Final sinavi Sınav öncesi Çalışma Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sinav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar