DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kuyu Logları * JS   438 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hatice KARAKILÇIK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHATİCE KARAKILÇIK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kuyu jeofiziğinin genel prensipleri ve uygulamaları hakkında öğrencilere bilgi verilmesi. Öğrencilerin, log yorumunun ana prensipleri ve uygulamaları hakkında aydınlatılması.
Dersin İçeriği
Ders iki bölümden oluşmaktadır. Bölüm A da farklı kuyu ölçülerinin, fiziksel prensipleri ile petro fiziksel kullanımları ve bu log kayıtlarının jeolojik yorumlamaları üzerinde durulmaktadır. Bölüm B de kuyu loglarında veri toplamanın yanı sıra bu verilerin işlenmesi ve yorumlanmasını içeren uygulamadan oluşmaktadır. Temel log yorumlama teknikleri eğitimleri örnekler ile desteklenir ve standart log yorumlama yazılımları kullanılır. Bölüm A nın içinde olanlar, Temel olarak veri toplama, verilerin işlemesi ve kalite kontrol teknikleri. Kablolu ve LWD teknikleri. Geleneksel ölçümler ilkeleri (gama, nötron yoğunluk, sonik, rezistivite) Özel ölçümler İlkeleri (Görüntü kayıtları, NMR). Log yorumlama teknikleri, Örneğin kaya tanımlama, dizi analizleri, sıvı ve hidrokarbon tespiti, çapraz olay örgüsü ve kaplama teknikleri. Temel çekirdek Log uyumunda, petrofizik ve jeokimya ile bağlantı oluşturulması. Petrofiziksel uygulamalarındaki temel bilgiler, örn gözeneklilik, doymuşluk, geçirgenlik. Bölüm B nin içinde olanlar, İnce borular içinde log uygulamaları. Yerinde eğitim, birim mobilizasyon, alet kalibrasyon ve veri toplama Veri düzenleme ve kalite kontrol, Kuyu düzeltmeler, derinlik eşleştirme, ekleme. Sondaj kuyularında çekirdekten veya çelikten gelen bilgi kayıtlarını loglar ile birleştirmek. Kayıtlı verilerin yorumlanması ve rapor hazırlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kuyu jeofiziğinin genel prensipleri ve uygulamaları. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
2 Kuyu loglarında bazı temel kavramlar. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
3 Kayaç ve akışkanların özellikleri. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
4 Rezervuar kavramı ve jeolojik özellikleri. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
5 Çevre kuyularının araştırılması. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
6 Kuyu değerlendirme, Log çeşitleri ve temel prensipleri. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
7 Doğal potansiyel logu - Gamma ışını logları, Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
8 Ara Sınav
9 Rezistivite ölçen loglar; lateral loglar, mikrorezistivite logları, indüksiyon logları. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
10 Sonik logu-Yoğunluk logu-Nötron logu. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
11 Gözeneklilik ve litolojinin saptanması. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
12 Su ve hidrokarbon doygunlukları. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
13 Log yorumunun ana prensipleri, değerlendirme ilkeleri ve uygulamalar. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
14 Kuyu Logları yorumu ile ilgili uygulamalar. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
15 Kuyu Logları yorumu ile ilgili uygulamalar.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar