DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilim Tarihi ve Jeolojisi JS   111 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Atike NAZİK
Dersi Verenler
Prof.Dr.ATİKE NAZİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlk çağlardan günümüze birçok medeniyetlerde bilimin ve bilimsel düşüncenin gelişimi ile jeoloji bilimin dünyada ve Türkiyede gelişimini açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Bilimin ilk zamanları, Erken Kültürler, Çin, Hint, Yunan ve İslam dünyasında, Roma ve Ortaçağda, Rönesanstan Bilim Devrimine, 17 inci Yüzyıldan Günümüze Bilim Tarihi, Jeoloji Biliminin gelişimi, Türkiye de Jeoloji Biliminin Gelişimi, Üniversiteler ve Kurumların Jeoloji Biliminin gelişimine katkıları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilim kavramını ve tarihini, öğrenir.
2) Doğu ve Batı medeniyetlerinde bilimin gelişimi öğrenir.
3) Dünyada ve Türkiye de Jeoloji Biliminin gelişimi öğrenir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim Tarihine Giriş, Bilim tarihinin amaçları ve tanımlar. Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Bilimin Doğası ve Boyutları, Bilimsel Düşünce, Bilim Teorileri Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Eski Uygarlıklarda Bilim (Mısır veMezopotamya) Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 Antik Yunan ve Helenistik Dönemde Bilim Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Çin ve Hindistan da Bilim Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Romalılarda Bilim, Ortaçağ Avrupası nda Bilim, İslam Dünyasında Bilim Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Romalılarda Bilim, Ortaçağ Avrupasında Bilim, İslam Dünyasında Bilim Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Arasınav Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Rönesans ve Modern Bilimin Doğuşu, Aydınlanma Çağı Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 17.Yüzyıldan-Günümüze Bilim Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 17.Yüzyıldan-Günümüze Bilim Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Bilim ve teknolojide yeni eğilimler Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Jeoloji Biliminin Dünyada Gelişimi Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Jeoloji Biliminin Dünyada Gelişimi Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Türkiyede Jeoloji Bilimin Gelişimi, üniversite ve kurumların katkıları Kaynakları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl sınavı Kaynakları gözden geçirme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar