DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Polar (Kutupsal) koordinatlar, Bazı özel eğrilerin grafikleri Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
2 Belirsiz integralin tanımı, Temel integral alma kuralları Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
3 Değişken değiştirme yöntemi ve kısmi integrasyon Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
4 Basit kesirlere ayırma yöntemi Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
5 Trigonometrik integraller Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
6 Trigonometrik dönüşüm yardımıyla integral hesap Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
7 Belirli integral Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Belirli integral yardımıyla alan ve hacim hesabı Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
10 Eğri yay uzunluğu ve yüzey alan hesabı Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
11 Kütle merkezi koordinatları Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
12 Pappüs Teoremi ve uygulaması Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
13 Genelleştirilmiş integraller (Sınırlanmamış Aralık) Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
14 Genelleştirilmiş İntegraller (Fonksiyonun Sınırlanmamış Olduğu Durum) Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
15 Final Sınavı Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar