DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik 2 JZ   108 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zerrin Gül ESMERLİGİL
Dersi Verenler
Prof.Dr.ZERRİN GÜL ESMERLİGİL1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ZERRİN GÜL ESMERLİGİL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere Temel mühendislik dersleri ve Jeoloji Mühendisliği mesleki dersleri için gerekli olan matematiksel alt yapıyı öğretmek.
Dersin İçeriği
Koordinat sistemleri, integral, trigonometrik fonksiyonlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğrilerin denklemlerini dik koordinatlardan kutupsal koordinatlara çevirir, özel bazı eğrilerin grafiklerini kutupsal koordinatlarda çizer.
2) İntegral kavramının türevin tersi olduğunu kavrar. İntegral kullanarak alan, hacim, kütle merkezi bulur. Genelleştirimiş integralleri hesaplar.
3) Belirsiz integralin tanımı, Temel integral alma kurallarını öğrenir.
4) Değişken değiştirme yöntemi ve kısmi integrasyon ile integral hesaplar.
5) Basit kesirlere ayırma yöntemi ile integral hesaplayabilir.
6) Trigonometrik integraller
7) Trigonometrik dönüşüm yardımıyla integral hesap yapabilir
8) Belirli integrali öğrenir.
9) Belirli integral yardımıyla alan ve hacim hesabı yapabilir.
10) Belirli integral ile Eğri yay uzunluğu ve yüzey alan hesabı yapabilir.
11) Kütle merkezi koordinatlarını bulur.
12) Pappüs Teoremi ve uygulamasını bilir
13) Genelleştirilmiş integralleri (Sınırlanmamış Aralık) bilir.
14) aa
15) aa