DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik İçin Kimya 2 JZ   110 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Gökmen SIĞIRCIK
Dersi Verenler
Arş.Gör.GÖKMEN SIĞIRCIK1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.GÖKMEN SIĞIRCIK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, gazlar, termodinamik, enerji, fazlar ve kimyasal sistemlerin fiziksel özelliklerini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Gazlar ve gaz yasaları, kimyasal tepkimeler, termodinamik ve yasaları, fazlar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İdeal ve gerçek gazları tanımlar.
2) Kimyasal tepkimelerde enerji ve günlük yaşamdaki önemini açıklar.
3) Termodinamik yasalarını ve mühendislikteki uygulamasını kavrar.
4) Katı ve sıvıları tanımlar.
5) Fazlar ve faz diyagramlarını tanımlar.
6) Termodinamik fonksiyonları tanır.
7) İstemli ve istemsiz olayları kavrar.
8) Moleküllerarası etkileşimleri tanımlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)