DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sedimantoloji: tanımı, önemi, diğer bilimlerle ilişkisi, tarihçesi. Sedimanter çevrim. Önceki hafta ve söz konusu hafta ile ilgili çalışma yapma
2 Sedimanter kayaçların yapısal, dokusal ve petrografik özelliklerini etkileyen faktörler Önceki hafta ve söz konusu hafta ile ilgili çalışma yapma
3 Aşınma ve taşınma süreçleri. Önceki hafta ve söz konusu hafta ile ilgili çalışma yapma
4 Sedimanter kayaçlarda yapısal özellikler. Sedimanter yapılar ve sınıflandırılmaları. Önceki hafta ve söz konusu hafta ile ilgili çalışma yapma
5 Sedimanter yapıların sedimantolojide kullanılmaları. Önceki hafta ve söz konusu hafta ile ilgili çalışma yapma
6 Çökelme ortamı ve fasiyes (genel). Çökelme ortamlarını tanıma kriterleri. Ortam analizi ile ilgili okuma yapmak
7 Karasal Ortamlar (buzul, aluvyal yelpaze) Ortam analizi ile ilgili ödevi yapmış olmak
8 Arasınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Karasal Ortamlar (akarsu) Konu ile ilgili ön çalışma yapmak
10 Karasal Ortamlar (çöl, göl) Konu ile ilgili ön çalışma yapmak
11 Geçiş ortamları (kırıntılı kıyı çizgileri ve deltalar) Konu ile ilgili ön çalışma yapmak
12 Geçiş ortamları (resifler ve diğer karbonatlı ortamlar) Konu ile ilgili ön çalışma yapmak
13 Denizel ortamlar (açık deniz, kıta yokuşu, türbiditler, denizaltı yelpazeleri ve derin deniz)-1 Konu ile ilgili ön çalışma yapmak
14 Denizel ortamlar (açık deniz, kıta yokuşu, türbiditler, denizaltı yelpazeleri ve derin deniz) -2 Konu ile ilgili ön çalışma yapmak
15 Denizel ortamlar (açık deniz, kıta yokuşu, türbiditler, denizaltı yelpazeleri ve derin deniz)-3 Konu ile ilgili ön çalışma yapmak
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar