DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sedimantoloji JZ   206 4 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kemal GÜRBÜZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.KEMAL GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sedimanter kayaçların oluşum süreçleri, oluşum ortamları ve tanımlanmaları ile yorumlanmalarının öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Sedimanter çevrim ve stratigrafi ilkeleri, sedimanter kayaçların oluşumu, sedimanter yapılar, sedimanter ortamlar (karasal, geçiş ve denizel).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sedimanter kayaçları tanır ve tanımlar.
2) Sedimanter istifleri sedimantolojik ortam yönünden tanımlar.
3) Sedimanter kayaçları ve ekonomik değerlerini tespit eder.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)