DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yer Dinamiği JS   305 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ülvi Can ÜNLÜGENÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÜLVİ CAN ÜNLÜGENÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yer kabuğunun içinde ve dışında gelişen olayların oluşumu hakkında bilgiler edinmek.
Dersin İçeriği
Giriş, Yerin Yapısı; yerin fiziksel, kimysal ve dinamik özellikleri yerin iç ve dışındaki yapıların bölgesel tektonik olaylarla olan ilişkisi; iç ve dış dinamikler; diyastrofizm ve teorileri, Levha tektoniği; orijini ve kıtasal kayma, manto levha tektoniğine nasıl öncülük eder; jeolojik olaylar (faylanma, deniz tabanı yayılması, volkanlar, depremler, dağ oluşumu), okyanusal havzalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yerin deformasyon stilini kavrar.
2) Yerkabuğunda gelişen yapıların kökenini ve levha tektoniği ile açıklanmasını bilir.
3) yerin fiziksel, kimysal ve dinamik özelliklerini bilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Yerin Yapısı; Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
2 Yerin fiziksel, kimysal ve dinamik özellikleri; Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
3 Yerin iç ve dışındaki yapıların bölgesel tektonik olaylarla olan ilişkisi; Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
4 İç ve dış dinamikler; Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
5 Diyastrofizm ve teorileri, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
6 Levha tektoniği; Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
7 Levha tektoniğinin orijini ve kıtasal kayma, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
8 Ara Sınav Sınav öncesine kadar işlenen konulara çalışılması
9 Mantonun levha tektoniğine nasıl öncülük ettiği; Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
10 Jeolojik olaylar (faylanma), Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
11 Jeolojik olaylar (deniz tabanı yayılması), Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
12 Jeolojik olaylar (volkanlar), Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
13 Düzlemsel ve çizgisel yapıların konumları Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
14 Stereografik projeskiyon teknikleri, kıvrımların streografik yöntemlerle çözümleri, eklemler, eklem analizi, faylar ve fayların streografik yöntemlerle çözümleri. Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
15 Genel Konu Tekrarı Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav öncesine kadar işlenen konulara çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar