DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Yerin Yapısı; Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
2 Yerin fiziksel, kimysal ve dinamik özellikleri; Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
3 Yerin iç ve dışındaki yapıların bölgesel tektonik olaylarla olan ilişkisi; Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
4 İç ve dış dinamikler; Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
5 Diyastrofizm ve teorileri, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
6 Levha tektoniği; Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
7 Levha tektoniğinin orijini ve kıtasal kayma, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
8 Ara Sınav Sınav öncesine kadar işlenen konulara çalışılması
9 Mantonun levha tektoniğine nasıl öncülük ettiği; Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
10 Jeolojik olaylar (faylanma), Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
11 Jeolojik olaylar (deniz tabanı yayılması), Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
12 Jeolojik olaylar (volkanlar), Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
13 Düzlemsel ve çizgisel yapıların konumları Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
14 Stereografik projeskiyon teknikleri, kıvrımların streografik yöntemlerle çözümleri, eklemler, eklem analizi, faylar ve fayların streografik yöntemlerle çözümleri. Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
15 Genel Konu Tekrarı Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav öncesine kadar işlenen konulara çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar