DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maden Yatakları 2 JZ   310 6 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ
Dersi Verenler
Doç. Dr.MUSTAFA AKYILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dış olayların etkisi ile oluşan maden yataklarının tanıtımı, Jeolojik ve Kimyasal olayların maden yatağı üzerindeki etkilerinin anlaşılması, ortaya çıkan alterasyonların bilinmesi, maden yataklarının Türkiye ve Dünyadan örneklerle anlatımı
Dersin İçeriği
Volkano sedimanter yataklar (Kuruko-Kıbrıs tipi), Sedimanter yataklar , Kimyasal Kalıntı yataklar, Kırıntılı yataklar, Kimyasal Sedimanter yataklar, Superjen yataklar, Kimyasal ve biyokimyasal yollarla oluşan Fe ve Mn Cevherleşmelerinin oluşumu, Karbonatlı Ortamlarda oluşan Pb-Zn Yatakları, Kömürlü Bitümlü şeyl içerisindeki Cu yatakları, Metamorfizma ve Maden Yatakları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dış olaylara bağlı Maden Yatağının oluşumunu tanır
2) Jeolojik ve Kimyasal olayların maden yatağı üzerindeki etkilerini belirler
3) Maden yataklarının aranmasını, tanınmasını yapar
4) Maden yataklarında saha ve laboratuar çalışmalarını yapar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara ç
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor y
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli ge
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsa
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Volkano sedimanter yataklar, Çeşitleri, Levha tektoniğine göre oluşum ortamları, Kruko Tip yataklanma okuma Anlatım
Gösteri
2 Volkano sedimanter Kıbrıs tipi Cu- Zn-Pb yataklanması,Türkiye ve Dünyadan Örnekler , Besshi tipi Cu-Zn yatakları okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 Sedimanter yataklar (genel özellikleri, oluşum biçimleri, yüzeysel oluşum ortamları, dokusal -yapısal özellikleri sınıflandırılmaları) okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Kimyasal Kalıntı yataklar Demirli ve Alüminyumlu lateritlerin oluşumu. Dünya ve Türkiyeden Örnekler okuma Alıştırma ve Uygulama
5 Kırıntılı yataklar (Plaserler) ; Yamaç , akarsu, buzul ve rüzgar plaserleri Türkiye ve Dünyadan Örnekler okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Superjen yataklar(oluşum ortamları, minerallerin hareketi, taşınması , kristallenmeleri) okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
7 Kimyasal Sedimanter yataklar (Evaporitler) , Tuz yatakları, Bor yatakları, Türkiyeden örnekler. okuma
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Tortul kayaçlar içerisindeki Katmansı Yataklar ( Etki eden kimyasal ve biyokimysal olaylar, doku, yapı özelikleri, litolojik özellikleri, petrografik özellikleri, Ortamların saptanması okuma Anlatım
Gösteri
10 Kimyasal ve biyokimyasal yollarla oluşan Fe ve Mn Cevherleşmelerinin oluşumu, sınıflandırılması,Türkiye ve Dünyadan Örnekler okuma
11 Karbonatlı Ortamlarda oluşan Pb-Zn Yatakları (Mississipi Tipi- Alpin Tipi yataklar) Türkiye ve Dünyadan Örnekler okuma Anlatım
Gösteri
12 Karstlaşma ve karstlaşmaya bağlı olarak oluşan Zn-Pb yatakları. Türkiye ve Dünyadan Örnekler okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
13 Kömürlü Bitümlü şeyl içerisindeki Cu yatakları, Red bed tipi Uranyum- Toryum yatakları Dünyadan Örnekler okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
14 Metamorfizma ve Maden Yatakları (Metamorfizma etkisi ile madenlerde olası değişiklikler Sülfürlü-oksitli cevherler üzerinde metamorfizma etkisi) okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
15 Uygulama okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
GÖKÇE, A., Maden Yatakları Ders Kitabı. Gümüş, A., 1998. Dış olaylara Bağlı Maden Yatakları Parnell, J.,Lianjun, Y., and Changming, C., 1988. Sediment-Hosted Mineral Deposits